Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1907.1-21"

See other formats


J STATEKS ETNOGRAFISKA 
MUSEUM ■ 

Kopia I 
1907.1 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


. 


1907,1, 

1-2 
1907,2, 

1 
1907,3, 

1 

1907*4,, 

1 
1907,5. 

1-35 
1907.6, 

1-10' 
1907.7. 

1-10 
1907.8. 

1-45 
1907.9. 

1 
1907.10* 

1-5 
1907.11. 

1 
1907.12. 

1-83 
1907.13,. 

1-2 
1907.14. 

19P7.15. 

1-42 
1907.16. 

1-69 
1907*17. 


Indien' 


REGISTER» 

. G-äva av Fröken Ragnhild Persson. , 

Inköp av Antikvitetshandlare E.W, . 

Hubinetté. . 

Gåva av Missionssekreterare W. Sjöholm, 

, Gåva av Direktor C. G. Boström, 

Gåva av S%-8nska Missionsförbundet. 

Gåva av Missionär B. Ekström. 

Gåva av Missionär M.Westling. ' 

■ 

... 

Gåva av Etnografiska Hissionsutställ- 

ningens Mecenater. 

Gåva av Herr J.E*I.imdahl. 

■ 
ir. Alléer. Gåva av Svenska Missionsför- 


sidai 

1-2 

3 

4 

5 

6-1 

14- 

18- 

21- 

32 

33 

34- 

36- 

53 

54 

55- 

67- 

85 


IS 

1 


KonRo', 
Kon^o'. 
Mexico 
Konffö * 
Kon^o. 


3 
-17 


Konf!;o . 


■20 


Konffo. 


•31 


KOKÄO. 
KaschK£ 
bundet, 
Palabora, Transvaal. Gåva av Karoten Ji.å*Lav;son* 


■35 


Kaukasien. &åva av Etnosrafiska Blissionsut- 


■52 


ITatal. 


ställningene Mecenater. 
Södra Afrika. Gåva av Docent I.Trädsårdh 

Södra Afrika. Se separat liten katalos . 
bland originalen. 

Södra Afrika. Gåva av Missionär A. Heli- 
dén. 
i-frika. Gåva av Missionär L.P.Norenius. 
Natal. 
Na tal. 


•66 


Södra / 


.84 


Matal, 


Södra Afrika. Gåva av I.Walbers. Se se- 
parat liten katalog bland 
originalen. 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 444 9 70 Gen. kat. nr . Inv. nr forts. Anm. 1907 é 18. 

1-47 
1907.19. 

T^3 ■ 
1907.20. 

1-5 , 
1907.21. 
: 1-959 Sydafrika . Gåva av missionärer i Sydafrika. 

Filippinerna . Gåva av Missionär B.O.Petterson» 

Uordamerika . Gåva av E.Ällwin, 

Kina. Gåva av Etnografiska Missionsutställ- 
. ningens Mecenater. sidan: 
86-94 

95 

96-97 

98-270 CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 444 9 70 - 1 - 

1907 .1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


Inv. 1907.1. 1-2 
Indien 
Gonder 


' 


Gåva av fröken Ragnhild Persson. 
Död 1945 i Indien, (smittkoppor) 


1907.1. 


' 


1. 


Häst av bränd lera. Använd vid offer till 
Ravan. 

Indien 
Gonder 


2. 


Ask fr ån gonderna innehållande gudar. 
"Korgen med sitt innehåll är en gåva 
av en kristen änka i Kimpani, Betne 
Distrikt, C.P.Indmen. En sådan korg 
finnes i de flesta gondfainiljer och går 
i arv från fader till sonv*"Även hinduer- 


m 


na ha liknande husgudar,. Korgen med gur; 
darna hänger i taket året om och 

CARL SVANBERG AB. VÄXJO 4407 8 68 . 2 - 1907. n Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907,1, 
forts, 
2., tages endast ned vid högtidstillfällena. 
Vad gudarna kallas vet jag ej. Hen lilla 
silverbiten har säkerligen varit använd 
som amule.tt. Kopparklumpen placeras på 
en av pallarna och är den egentliga guden 
pallen är ett slags tron. Allt ser ut att 
vara "Makadev;s" eller ibland "hinga", men 
troligen ha även gonderna den formen på 
sina gudar> Armbanden äro ;förvisso offra- 
de av en kvinna, kanske för att i veder- 
gällning få en efterlängtad son. Indien 
Gonder CARL SVANBERG AB. VAXJ{ 4407 8 68 - 5 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.2. 
1. 1907.2.1 K o n R o i Inköp av 

Antikvitetshi- E.iy. Hubinetteb Kopparmynt , Lunda, 15 kr. Kongo 1907,2, Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 ^ 4 - 1907.3. Gen. kat. nr 1907.3i 
1. Anm. 1907.3. 1 Gåva av 

Missionssekr. W.Sjöholm. Wkimbafetisch . Ked. Kongo. Kongo CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 i - 5 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.4.. Anm. 1907.4.1 E X I C O . Gåva av 

Direktör C, G. Boström, 1907.4. 
1. En duk. Mexico 
Mestizer? CARL SVANÖERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 6 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.5. • o 2. 3.. 1907.5. 1 - 35 Gåva av 

Svenska Missionsförbundet. 

Böcker, Översatta till kikongo eller 

författade av rniasionärer , tillhörande 

Sv, Missionsförbundet. Haamu vmmbote wa Yoane (Johannes evan- 
gel). 1885. 

Den första boK, som inom SMFjs Kongo- 
mission utkommit på kongosprålcet. i;sngä Luwawanu luataona (nya testa£3ent..,«ävang©l, 
och apostlagärn.) 1897. E2M2, 

Minkanda miazintuowa . (de apostl. breven) 

1891. Ko^o 1907.5". Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 i - 7 - 19Q7.5. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.5. 
4 • 


Nsamu wambote wa Mateosi. . / 
(kap.1 - 11) . 1686 ) 
(kap. 12 -.28) 1889 \ i ett 

Nsamu wambote wa Malakosi. ) band. 


; .; iB89 j 
Nsamu wambote wa Yoane. ) 
1890 ) 
KonÄO 


5 


Luwawanu luamona.; (nya testamentet) .- 
1897 - 98.. 
CfiinkunÄa mia Davidi. (psal tåren) .. 
1897 - 98. 
Konfio 


6 


Minsamu miankaka mialuwawanu luankula 
ye luaraona. (bibi. historia). 
100 berättelser. 1889. 
Kongo 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 — 8 — Gen. kat. nr 1907.5.' Anm. 1907.5. 
7. 8. 9. 10. 11. Mlnsamu mlankaka mialuwawanu etc 
(bibi. historia,. 112 berättelser) 

1897. Kongo Minkunga migimbulwanga » 1889 =• 90, 
Sångbok, (57 sånger). Minkunga miayenge . 
(333 sånger). Kongo 1905. Kongo Minsamu miayenge . (Fridsbudskapet) 1892. I^2M2 Minsamu miayenge .. (Pridsbudskapet) 1893, Kongo CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 - 9 - 1907.5. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


.■ 


Anm. 
1907,5. 


■ 


forts. 
12., 


Minsamu miayenge. (Fridsbudskapet) 1894. 

KonRO 


13., 


Minsamu miayen^e,^ (Fridsbudskapet) 1895. 

Kongo 


U. 


Minsamu miayenee. (Fridsbudskapet) 1896. 

Konp:o 


■ 
15. 


Minsamu miayen^e. (Fridsbudskapet) 1897. 

Konffo 


16. 


Minsamu miayenge, (Fridsbudskapet) 1898. 

Kongo 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 - 10 - 1907.5. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.-5^ 
forts.' 
17.' 


Mineamu miayeriÄei (Pridsbudskapet) 1899* 
Konso 


18.' 

■ 


Minsamu miayen^ei- (Pridsbudskapet) 1900.^ 

Kongo 


19.^ 


Minsamu miayense. (Pridsbudskapet) 1903. 

Konso 


20 .i 


Minsamu miayen^e.- (Pridsbudskapet) 1904.' 


' 
21 . 


Minsamu laiayenge. (Fridsbudskapet) 1905.' 

Konso 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 -11 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907» 5. Anm. 1907.5. 
forts. 
226 23. 24. 25. 26. 
KonEO Gratjgaatlkal .anmärKninRar öv©r Kongo- 
språket (av SI, Westlind) 1888. Hkanda Wanza. (geografi) 1901. Alamanaka, 1905. Alamanake . 1907. KonRO CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 I - 12 - 1907.5. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^5. 
forts. 
27. 


Alamanaka. 


1894. 


Kongo 


28. 


Alamanaka. 


1895. 


Kongo 


29, 


Alamanaka. 


1896. 


åSS£0 


30. 

* 


Alamanaka. 


1897. 


Konso 


31. 


alamanaka. 


1898. 


Kongo 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 Gen. kat. nr - 13 - Inv. nr 1907.5. Anni. 1907.5.. 
forts. ^ 

32.. 33. 34. 35. Alamanaka. 1899. Alamanaka. 1902. Kongo Minkunga mla Davidl . 
(Psaltaren 1 - 39) 1894. Kongo Minkunga mlgimbulwanga . 

(Sångbok, 119 sånger) 1890. Kongo CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - u - 

1907 .6 v 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1907.60 1-10 
% o.,«..£.„0 -i. 
Uganda. Swenda (BabruMe)- folket. 
Gåva av 
Missionär £. fikatröm. 


1907.6. 


\ 


1. 


Koffert. "llBabi«. 

Konao 
Bwenda (Babnude)- 
folket 


2, 


'fräakallm. "Öibu". 
E-S3M, 
BwenÅa (Babnude)- 
fol&et 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 -15 -^ Gen. kat. nr 1907.6, Anm. 1907.6. 
forts» 
3» P a Slev . "I>uto" ^ Kongo 
Swenda (Babnude )- 
folket Pipa . "Su" o Av lera klädd }B©d skinn för 
att den ©j skall slås söi&dejp. iiiisda 

enda (Babnude )- 
folket Pipa , "^u" . Av trä med laäaaingsKaft. BjRanåa. 
Konfi:o 
Bwenda (Babnude )- CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 le *. Gen. kat. nr Inv. nr 1907.6. Anm. 1907.6, 
forts. 

6. e. ileh&BB o "|yiblnda" .Wed teckningar före- 
ställande en hövdingbegravning. Jfianda tvsrenäÅ (gabnuäe )- 
folket jQatu". Sönderslagen och lagad, inda 

Bwen4a (Batonucie )^ 
fol>(et . Sked . "Luto"^ Prydd med sittande ciannis^o 
figurer. Kongo 
Bwenda ( Babnude ) -» 
folket CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 - 17 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.6. Anm. 1907.6. 
forte. 
9o Kniv. 10. Cniv . 
folket CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 i - 18 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.7, 1907.7. 1 - 10 Gåva av 

Missionär M. Westling. Modellerna Bwende (Babwende) Nganda, 
ävenså övriga föremål utom 8 och 9.. 1907.7, 
1. "Hsaiapa" . Modell av skjul. Bwende 
Bf^anda 
Kongo 2.. "Mpak *azinzusn" , Modell av hönshus med 

stege. Bwende 
Nganda 
Kongo CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 19 - ■,-'■■ 


1907.7. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,7, 
,3. . 


"Mpak-azingntu" . Modell av bvinhus,. 

Bwende 
Iganda 
KonÄO 


4. 


"Su",. ? Trämortel, 

Bwende 


^on^Q. 


5. 


"Mwlsri", Mortelstöt av sten. 

■ 

Bwende 

M^anda 

Konso 


6. 


"Tadi-diakinäunsn" och ^Nsindn"» 
.Stenmprtel med malsten. 

Bwende 
Nsanda 
Konao 

CARL SVANSEflG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 - 20 - Gen. kat. nr 1907.7. Anm. 1907.7. 
7. 8. 9. 10. "iJlungn" . Modell av kanot. Bwende 
Wganda 
fiCon^o "Naaba'! . bly gjutet av folket i Yala-Mokc 
10 km, från Kingogi station. Yala - Moko "Nainga" . snöre till fågelnat från samma 
by. Detta snöre göres av ananasväxtens 
blad o Yala - i\aoko 
Kongo "Nkv/anga" . Skallra för små barn. Byyende 
Uganda 
Kongo CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 21 ~ Gen. kat. nr Inv. nr 1907.8. Anm. 1907.8, 1 - 45 Kongo . Gåva av 

Etnografiska Missionsutställ- 
ningens Mecenater, Samlat av 

Missionär J, Lindström, 1907.8. 
1. "H^oma" , Tirumma, Använd för mycket länge 
sedan. Tombe Wedre Kon^o 2. "Sakasu" . Smidesbälg. Kinanga 
Nedre Kongo CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 1 - 22 » 1907.8, Gen. kat. nr 


Inv. nr 


• 


Anm. 
1907.8. 
% 


"Ndun^a". Barntrummao 

Makanga 
Kongo 


4, 


"Wgonzi". Grong-gong av .iärn; ("dubbel- 
klocka") Användes för tillkännagivande 
av rättegångar. 

Kintempe 
Kongo 


5. 


Gong-gong, enkel, av .iärn, antagligen 
hälften av en liknande föregående. 

Kongo 


6. 


"Sauu". Kam. 

Diadia 
Kongo 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 25 1907.8. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.8. 


. • ■ . • . , . 
7. 


"Sauu", Kam. 


Diadia 


8. 


"Nti", Kruthorn. 


Bumba 

61 e dre Kongo 


9. 


"Nti". Kruthorn. 


Bumba 
Nedre Kongo 


10. 


"Luto". SKed. 


Mbamba 
Wedre Kongo 


11. 


"Luto". Sked. 


Mbamba 
Wedre Kongo 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 I Gen. kat. nr - 24 - 1907.8. Anm. 1907.8* 
12. 13. H. 15. 16oa "Luto" . Sked. Nedre Kongo "Nlambl" . Gryt sked. Makanga 
Nedre Kongo "Mwlku" . Grytspa^e, Klntempe 
Nedre Kongo Gry t spade , piydd med människofigurer. Kongo "Mbudi" . Korg. Dia-dia . 
Kongo CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 - 25 - 1907.8. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.8. 


■- 


., 
■ 


16. .b 


"Mbudi". Korg. 


Sia-dia 
Könfib ' 


17. 


"Kinkungu" . Koré. 
•- 
Klänga 
Medre Kön^ö 


18. 


"Mpu". Hatt. 
19. 
20. 


"Mpungi", Blåshorn. 
"Mboba". Matkorg. 


filedré Konso 

Mim 

Kintoto 
Nedre Konso 

. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 - 26 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907o8. Anm. 1907.8. 
21. 22. 23. 24. "Mboba" . Matkorg, 
"Naambi". Stränginstrument. Kimbuma 
Nedre Kongo "Kinsu" . Krossad gryta. Kinlempe 
nedre Kongo "Mbunga" , Kopp med öra, 
(europeiskt inflytande) Moanga 
Medre Kongo CARL SVANBERG AS. VAXJO 4407 8 i - 27 - 

1907.8. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.8. 

25. ' 


"Mbonfio". Tye tillverkat av ananasblad- 
fiber. 

Nsan^a 
Nedre Konso 


26. 


?'Dibu^. Skramla, användes vid s.iukdoms 
botande. 


■ 


Mukombe 
Nedre Kon^o 


27. 


"Nsumuku". Kopphorn. Användes mycket vid 
tand- och huvudvärk. 

Diadia 
Nedre Konso 


28. 


"Su". Rökpipa. 

Kon^o 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 28 - 1907,8. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*8* 
29* 


"Ulcondo". RökDiDa. 

lifsundi 
Nedre Kohäo 


30. 


"Ntadi". Statyett. 

Kinpunsa 
Nedre Kon^o 


31. 


Statyett. 
Kongo 


32. 

■i 


"Kiteke". Statyett som bärea av barn föt1 
som tvilling, men vars tvillingbroder 
dött. 

Konfio 

CARL SVANaeRG AB. VAXJO 4407 8 I - 29 - 1907..ä. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


: -^ 


Anm. 
1 907,8. 
33. . 


"Malumfiu". Amulett, som skvdrtar mn± sira hl 

Kinp;anf>,a 
KonKO 


). 
34. 


"Konko-lemba". Liten trumma med t-rnmpinT. 


nar. Användes att förtrolla med,. 
Kimbunu 
Nedre Kongo 


35'. 


Halsband? 
Kimbunu 
Nedre Konso 


36., 


" Kele" . Dubbelstatyett, användes för att 
utrota sjukdomar, 

Nsundi 
Nedre Konso 


37. 


Dubbels tat.vet t. 

KonÄO 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 30 - 1907.8, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.8. 
38.. 


Trumma, med människoansikte. 
"Nkonko alemba"., 

Mbamba 
Nedre Konso 


39. 


Stor Statyett. "Wkonki amanba". Användes 
att förtrolla eller bestraffa om någon 
stulit. Då man velat göra en överens- 
kommelse har man slagit en kniv i sta- 
tyetten och sedan kan överenskommelsen 
icke brytas. Den har använts många är 
omkring Dia-dia. Frivilligt överlämnad 
av ägaren Lufvilu. 

Kinban^i 
Wedre Konso 


40. 


"Pakosi". Skinnväska. 

. Kin^an^a 
Me dre Kongo 


41. 


"Nkodia". Snäcka, som användes att för- 
vara peppar och salt i under marscherna 


t 


Kongo 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 5 1- 

1907.8., 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.8. 
42. 


"NsariKa bwene". Halsband. 

Ngangila 
Nedre Kouro 


43. 

■ 


"Nlun^u?'. Armring; av järn. , 

Kintumbe 
Nedre Konso 


44. a 


"Su" . Mortel att stöta palmnötter uti. 

Kongo 


44. b 


Stöt, till föregående. 

Kongo 


? 45. 


"Mwakasa", Ett instrument. som trolldok- 
torn använder att besegra sjukdomar med 

BJedre Kongo 


> CARL SVANBERG AB. VAXJ{ 4407 8 ( -32 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.9. Anm. 1907.9. Kongo Gåva av 

Herr J. E. Lundahl, 1907.9, 
1. Kalebass med teckningar föreställande 
en strid mellan negrer och vita. ^^ngoyl 
Kongo CARL SVANBERG AB, VÄXJC 4407 8 68 - 35 - 1907.10. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


' 


1907*10. 


1907.10.. 1-5 

KASCHGAR 
ALGER 

Gåva av 

Sv, MisBionsförbtindet. 

Böcker, tryckta på kaschgar-kerkiska 
• 
och alger-arabiska. 


1. 


Matteus evangelium. < 


2* 


Markus " i 

i kascbgar-Kerk 


3. ■ 


Lukas ■-■,,". i 


4. 


Johannes " ( 


5é 


. Valda berättelser ur Nya Testamentet i 
Alger 1901 i 

Kaschgar 
Al^er 


■ CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 34 - 1907.11 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.11. 


1907.11. 

Palabora 
Transvaal 

Gåva av 

Kapten J. A. Lawson 

Leydsdoorp, Transvaal i ... 


1. 


S.k.iimvnt. en ^.iutkärna med 3 utstående 
små taggar på var sida, samt en lång 
från ena ändan nedåtgående stång, allt 
av dåligt smal tkoppar (enligt uppgift 
naturligt blandad med guld) , 
Pjäsen köptes av Lawson av en inföding 
av blandad negerras, vid namn Mzeke, 
i vars familj den länge gått i arv. 
Dessa "Mynt" äro enligt traditionen 
mycket gamla och hava för länge sedan 
kommit ur bruk och äro på grund därav 
ytterst sällsynta. FÖrr, säger traditi- 
onen, köptes för fem dylika en hustru 
och för ett enda fick anan två kreatur. 
Mvntet föreskriver sis från Palabora 
(distrikt Ö. om Leydsdoorp) och där 
visas en gammal igenlagd gruva, 
"Lulu kop", vari förr mynt-malmen bröts 


. 


Där kan ännu anträffas fotslånga lerpij 


- 


or, som använts vid smältningen, knack- 
stenar m.m. 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 ' -35 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.11 Anm. 1907.11 forts. 
1. Se Haddor, Man. 1908, Nr. 65, 66 och 103. 

Föremålet beskrivet av Gr. Lindblom i Man, 
augiaslfc., 1926, "Copper Rod Currency" 
from Palabora, N. Transväal". 

Utdrag från analys nr. 214480 från 
Kemisk t-Tekni ska Byrån, 28/4 1926. 
"Provet består av koppar. Guld, silver, 
tenn och zink äro frånvarande". Palabora 
Transväal CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 ■ - 36 - 1907.12. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


■■ 


1907.12. 


1907.12. 1 - 83. 

Kaukas i en . 

Gåva av 

Etnografiska, missionsutställning-- 

ens mecenater. 


■ 
1. 


Musikinstrument CSurna) ett slåss horn 
eller flöjt. ^aLxu> i 

Kaukasien 


2. ' 


Musikinstrument (Tocholi). Trumma med 


Ä-C 

■ 


2 trumpiniiar. 5urna och Tocholi spelas 
alltid tiilsaäamans vid bräiSllop, gM-gita- 
bud och fester. Med dessa Js»efeååas bröl- 
lopsfesten genom blåsnin^ och truioning 
på br-öllops dagens morgon från bröllops- 
husets balkong. På natten, då bröllops- 
tåget begiver sig till och från kyrkan, 
skrider det fram under -Surnans skarpa, 
smattrande toner och trummans taktmäs- 
siga dån. Surnan är det tongivande blan 
Kaukasiens instrument. 

Kaukasien 


d ' CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 37 - 

1907.12, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.12. 
3.- • 


IMusikinstrument, fKäment.-jG) ett nlapn 


fiol med 3 strängar. Modell, Med stråke 


• ' 


Kaukasien 


4. 


Musikinstrument. fThär) ett ala^n 
guitarr. Modell, 

Kaukasien 


5. 


Musikinstrument. (Sas) ett alaf?a OTiitary^ 
4- strängad, inlagd med ben. Brädet 
vid övergången till halsen. Modell, 

Kaukasien 


6. 


Musikinstrument. (De.ira) tamburin ^ invATi- 
digt behängd med små jetoner, 

Kaukasien 


7. 


Musikinstrument, (lämbäs) ett rIa^s dnh- 
be 1 trumma i miniatyr; två g må skålar 
av krukgods, målade i rött, gult och 
grönt, sammanbundna och överspända med 
skinn. Speciellt armeniskt, 
(Trumpinnar se 06.55.112.) 

Kaukasien 

'cAfiL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 38 - 1907.12, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.12. 
8. 


Musikinstrument, (Käment.ie) . gammal fiol 
(numera begagnas den form, som nr. 3 
visar) inlagd med ben och horn. Stall 
m.m. nytt. Med stråke (nygjord), 

Kaukasien 


9. 


Musikinstrument, (Tutack) Speluipa, av 
rör med 7 stämmor, 

Kaukasien 


!l 
10. 


Matta, (Kiäbä) turkmenskt mönster, 

Kaukasien 


11. 


Vagga. (Ururuts, tatariska), (Beitsch, 


A-K 


armeniska) . Modell, 

Barnet bindes fast. I botten är ett rör 
och barnet bindes så att när det kastar 
sitt vatten, avgår det genom röret. 
Rören aro olika för gossar och flickor, 
^är för gosse. - I tvärstången hänger 
en amulett av små träkulor, ett mynt 
(^ kopek) , en kaurisnäcka och en silver 


- 


prydnad. Dessutom diverse sängkläder. 
drdc&U v^. (D, 
Kaukasien 

CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 68 -•39 1907.12 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.12. 
12. 


Häckla (darach) för ull, av trä, målad 
i blått, rött och gult, med små rader 
järnspetsar, som hålles isär av ett 
trästycke, då häcklan icke användes, 

Kaukasien 


, 
13. 


Sked (Gaschegh) persisk, d.iup. Skaftet 
brett och utskuret. 
Kaukasien 


14. 


Smörslev, (kascht.iub) . nyfi.iord. 

Kaiikasien 


15. 


Sked. 

Kaukasien 


16. 


Sked. 

Kaukasien 


17. 


Sked. 

^^UMr^n Kaukasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 - 40 - 1907.12. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


v 


Anm. 
1907.12. 
18. 


Sked* 

Kaukasien 


19. 


Sked. 

Kaukasien 


20. 


• 

Slev, (schirep) armenisk, besannas vid 
kokningen av en armenisk maträtt, 
kallad "Kollolack". 

Kaukasien 


21. 


Träfat. (TabaÄt.ie t.iubi) . 

Kaukasien 


'. 
22. 


Träfat. Mindre, (Boschkab), 

Kaukasien 


25. 


Träfat. Tallrik. (Boschkab). 

Kaukasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJ( 4407 8 - 41 - 1907.12. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


■. 


1907.12. 
24. 


Skål av trä, grund. (Kassat.1 t.jubi) . 

Kaukasien 


25. 


Skål' av trä, djupare. (Kassat.i t.jubi) , 

Kaukasien 


26. 


KoTR av rörflätninfi med handtag för 
vindruvor. (Sambil) . 

Kaukasien 
■ 


27. 


KorÄ flätad av grenar, utan handtag, 
för vindruvor. (Sambil) . 

Kaukasien 


28. 


Kors. Större med handtag. (Sainbil) 

Kaukasien 


29. 


Kors av Aräsflätnin^ med 2 bärstroppar. 
(Sambil). 

Kaukasien 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 42 - 1907.12. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.12. 


> ■ 


30. 


Tvättvål. (Sahun). ECnn-i.c:lr. 

Kaukasien 


31. 


Sandaler. fT.ierack) bppaj,"»" °v +a+o-p^.-p.. 
armenier och i allmänhet av den kauka- 
siska lantbefolkningen. Egentligen 
låga snibbskor, mockasinliknande, med 
röda snörband. 

Kaukasien 


32. 


Tofflor. fTnmoschk) använfi« moo+ c..r t«i - 
tärer och arjnenier. 


" 


Kaukasien 


33. 


Strumioor. fGulba.) mvnirp-t: icnr>+r. i k^v.^^ 
stickade i vackra olikfärgade mönster. 

Kaukasien 


34. 


Lerkärl, s.k. vinkflnAr-*. r^a-n=«^) ^^^^ 
giskt genombrutet arbete, målat. 

Kaukasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 - 43 - 1907.12. Gen. kat. nr Anm. 1907.12. 
55. 36. 37. 38. Lerkärl . vinkrus (Kähdi) georgiskt, hög 
kanna med lång hals och vridet handtag, 
glaserad utvändigt. Kannan skulpterad 
runt om med ansikten. 

Kaukasien Lerkärl o vinkrus (Kuten) användes även 
för vatten. Groft glaserad utvändigt 
med gröna påstrykningar. Kaukasien Lerkärl som föregående. Högre och smala- 
re i halsen, oglaserad med röda på- 
strykningar. Kaukasien Lerkärl lik nr. 36, men vidgar sig i 
mynningen, oglaserad. Kaukasien CARL SVANBER5 AB, VAXJt 4407 8 68 - 44 - 1907.12. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.12. 
59. 


Lerkärl snarlik förefråGnrlR^ minrtT-f». 

Kaukasien 


40. 


. ierkärl, m.iölkkrus. slaaerad utan nr.h 
innan. 

Kaukasien 


41. 


Lerkärl., m.iölkkrus fbuluau?^ aiasPT-aH 
som föregående. 

Kaukasien 
« • 


42. 


Lerkärl, mindre kanna. fTjumk - ^e^nr^- 
isk, Tong - tatar) målad i rött, guld, 
blått, gult och grönt. 

Kaukasien 
■ 


43. 


Lerkärl. fT.iurck) imeritiriÄk-tj hP.c!t^pn^ie 
av tre mindre flaskor, ej kommuniceran- 
,4e, som förena sina halsar i en enda. 
Svartglaserad. 

Kaukasien 

CARL SVANSERG A8. VAXJt 4407 8 68 - 45 - 1907.12. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.12. 
44. 45. 46. 47. Lerkärl , liten vasformig kanna med hand- 
tag, målad röd med påstrykningar i 
guldbrons, oglaserad. Kaukasien Lerkärl , liten kopp med öra, glaserad, 
utvändigt målad i gult och grönt. 
Koppen är intryckt (under fuktigt till 
stånd) på den mot örat motsatta sidan. 
(Tong) Kaukasien Lerkärl , kopp, glaserad utvändigt. Kaukasien Lerkärl , liten vas med öra, målad röd mec 
påstrykningar i guldbrons. Utom hand- 
taget finnes' 3 smärre dylika, vilka upj 
bära en hålvring, allt i guldbrons samt 
försett med små påsmetade knoppar. 
"Tong". 

Kaukasien CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 46 -• Gen. kat. nr Inv. nr 1907.12. Anm. •'.'.«.,.' ■^ /.-• 1907.12 

' 48. 49, 50. 51. 52, Lerkärl , lik föregående men mindre och 
ornerad i blått och guld. Halyringen 
saknas. "Tong". Kaukasien Lerkärl , lik nr. 47, men de 3 små öronen 
och ringen saknas, "Tong", Kaukasien Lerkärl o lik föregående men i blått och 
guld (med emaljfärg? eller på glasyr?) , 
Har mitt emot örat en uppstående hög 
hank, som nästan når upp till halsens 
mynning. "Tong", Kaukasien Lerkärl . (Gauliki-poul) Sparbössa, målad 
blå med påstrykning i guldbrons. eX,- Kaukasien Fat av lergods, glaserat, målat violett 
och mörkgrönt, "Kasse". Kaukasien CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 47.- 1907.12. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


' 


Anm. 
1907,12. 


. 


53, 


Fat eller grund skål av lera, ornerad 
som föregående. "Kasse", 

Kaukasien 


54. 


Skål, mindre, av samma tyo sora nr. »i^, 
målad gulgrön med mörkgröna påstryk- 
ningar, "Kasse", 

Kaukasien 


55. 


Lerkärl, "tatarisk tvättkanna. CLuleäne^kV 
Liten kanna med pip, hals och handtag. 
Glaserad, ljusgrå med gröna påstryk- 
ningar. 

Kaukasien 


1 
• 
56. 


Vinläeel. (bourd.iouk) skinnet av ett 
litet djur (Killing?) ,, som flåtts utan 
att skäras upp,, 

Kaukasien 


57. 


Jja-mva. av järn, '»Tjerach", gammal, av en 
typ som våra tranlampor, 

Kaukasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 < T 48 -.. 190,7.12.. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.12; 

58. 


Kvast (Suburée) . av airäsviBDor» 

Kaukasien 


59. 


Karkasch. en kurbitz. svartmålad och 
snidad (elefant, lejon m.m.) Begagnas 
till prydnad. Enklare sådana användes 
att förvara gryn ij men även ofta till 
vin och vatten. Stor, 

Kaukasien 


60. 


Karkascho mindre p med inristade ornament 
(människofigurer m.m.) 

Kaukasien 


61 ; 


Spade (Bil), användes i Persien och Kau 
kasien. Modell. 

Kaukasien 


1 
62. 


Spade, rysk-kaukasisk. Modell. 

Kaukasien 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 49 - 1907.12. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.12. 
63. 


Tväryxa CKerki). AnvMndRn nnmarH: i «-«»_ 
kasien för snickeriarbeten. Ilodell. 

Kaukasien 
■ 


64. 


•Yxa, vanlig huggyxa. "Fal ta". Modell. 

Kaukasien 


65. 


Yxa (Zoldi), för avhiiggande av grenar, 
röjande av snår m.m. 

Kaukasien 


66. 


Yxa (Täbär), täljyxa. 

K^aukasien 


67. 


t 

Hacka (Kasrae) , för rengöring omkring vin- 
Btockarna, även för potatisupptagning. 

Kaukasien 


68. 


Hammare fT.iakuschK 

Kaukasien 

CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 -. 50 - 1907.12. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


• 


Anm. 
1907.12. 
69. 


Skära (Alewbor) oförmodlisen för träd- 
gårdsarbete., Böjd i rät vinkeli Det 
skärande partiet är försett med såg- 
tänder,,. 

Kaukasien 


70. 


Skära (Aragh eller Ärach).för sräs. 
lieliknande.. Modell é 

Kaukasien 


71. 

■ 


Skära (Zakath). vinsårdskniv. Modell. 

Kaukasien 


72. 


Eldtånfi (Ambor) . 
* 


• 


Kaukasien 


73. 


Trägaffel (Kämeli) . Modell. Användes 
vid tröskning, 4 klor. 

Kaukasien CARL SVANBERG AS, VAXJt 4407 8 - 51 1907.12, Gen. kat. nr 


Inv. nr 


X 


Anm. 
1907.12. 
74.. 


Trägaffel, Modell., Lik en svensk tjuga. 

Kaukasien 


75. 


Trä«affel, Modell. Lik föresående men 
med 3 klor. ' „ 

Kaukasien 
• 


76 i 


B.iällra av mässing, "Gourt.te", för mul- 
åsnor. 

Kaukasien 


77. 


Va£n, ^eorgisk, "Arba',', Modell. 2-h.iulad 
skrinda för ett par dragare, 

Kaukasien 


78* 


PloK (Ålat eller Kö tian) . Modell. 
1/4 storlek, för ett par oxar, "van- 
ligen dragen av två par oxar". Från 
allra äldsta tider. Träds tockliknande. 

. 

Kaukasien 

CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 68 -■ 52 '" 1907.12. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*12, 
'^^r 


Plos (Kö tian) med bill och 2 h.iiil. 

Modell; 1/3 storlek; "Dragas av 5 - 10 
par oxar" ; Denna är för 3 par; 

Kaukasien 


80; 


Tröskbräde (Komno); modell* 1/16 storlek 
Köraren står på brädet under ' tröskning- 
en; Brädet (två invid varandra liggande 
brädstycken) är under försett med en 
massa inslagna stenar; Dragés av ett 
par dragare. 

Kaukasien 


• 
81. 


Piska; enkel; 

Kaukasien 


82; 


Veteprov i kaukasiskt;, bästa sort; Från 
N; och S* Kaukasien; Pinnes även i 
S, och Ö; Ryssland, där det kallas 
"Koubanka", så som härstammande från 
Koubanka-distriktet; 

Kaukasien 


83.. 


Rep av kamelhår. 

Kaukasien 

CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 -. 53 - 

1907.13. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,13^ 


1907*13. 1-2 

E A T Å L 

"Kaffrer" 
( Baintufolk ) 

Gåva av 

Docenten I» Trägårdh. 


1 


Penisfodral flätat som en liten korg. 

Hatal 
"fCaffrer" 


2 


Halaband av RlaoDärlor och sk.iortknaD— 

par. 

Jfr. S. Birger 1925. 

Hatal 
"Kaffrer" 

:ARL SVAWBERG AB. VÄXJO' 8967 2 70 - 54 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.14. Anm. 1907.14.. 1907.14. S ö d r a A f r i ka N a t a 1 . Gåva av 

Pastor Pr. Ljungqvist. Se originalkatalog eller 
sep. liten katalog bland 
originalen. CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 55 - ,1907.15. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


• 


Anm. 
1907.15. 


1907.15. 1 - 42 
Södra Afr i k a . 


N a t a 1 . 
Gåva av 
Missionär A, Helidén. 
Samlingen hopbragd av svenska 
statskyrkans missionärer, 
Oscarsberg, Na tal. 


1. 


Trumma Clhsubu) . Stor. av trä. med bär- 
rem. "En friare, som fått ja, (blivit 
vald « qonyiwe) hyr en sådan trumma 
för 2 shillings och trummar hela nat- 
ten. Trumman är gjord av en urholkad 
trädstam, av ett träd med stora blad, 
som kallas "umkakaz" eller "um-kokoko" 

Bokstäverna, som stå runt kanten av 
ena trumskinnet är troligen blott 
prydnadi Vid fästet för remmen hänger 
ett litet pärlband. 
Trumpinne, i ena änden klädd med en 
dyna av skinn; 
Natal 
Södra Afrika 
Zulu 

CARL SVANBERG AB, vAXJO 4407 8 68 ^ 56 - 1907.15. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.1 5. 
2 


Fat (Imbenge)i, av gräs flätat kärl, 
vari säd och annat förvjarjas.. 

ifatal 

Södra Afrika 


Zulu 
■ 


, 3 : 


Kvast CUmshanélo) t av ^räs, handtaget 
piytt med pärlor.: 

Hatal 

Södra Afrika 

Zulu 


4 


Kvast, liten. flat. (Umsiiahélö) använ- 
des att skumma öl med när det kokas. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


5 


Slev, eller rättare sil, av flätning, 
"Tsiketo", varmed de infödda skumma 
sitt öl, 

Matal 

Södra Afrika 

Zxxlu 


6 


Slev (Ukezo) . av trä. med ett relief- 
orriament på skaftet, svartbränt. 
(Nygjord), . 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB. ViXJÖ 4407 8 - 57 - 1907.15. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.15. 
7. 


Slev, av trä. SkedurholkhinÄen sår in 
långt på skaftet. 

Hatal 

Södra Afrika 

Zulu 


8. 

■ 


Fodral av flätverk, "Tsampompo" ^ använ- 
des att förvara skedar i ^ 

latal 

Södra Afrika 


9. 


Piydnad (Ixama). Besasnas av män. fäs- 
tes kring livet. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


10. 


Väska (Isikwama). En uns man får en 
sådan av den flicka, som blivit hans 
fästmö. Häri förvaras snus och pipa, 
även läkemedel, vilka begagnas för att 
uppväcka en flickas kärlek, 

Natal 

.Södra Afrika 
Zulu 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 58 - 

1907.15.; 


Gen. kqt. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^15. 


• 


11. 


Prydnad (Isiqiro). som fästes om smal- 
benet. Bäres av ogifta kvinnor och mär 


.. 


Slatal 
Södra Afrika 
Zulu 


12. 


Huvudprydnad (Umtewatyelo) för unsa mär 
och flickor, T ' 

Uatal 

Södra Afrika 

F.ulu 


■ 
13. 


Halsprydnad (Tcacane) för unga män och 
kvinnor. 

Natal 

Södra Afrika 

2ulu 


14- 


Huvudprydnad (Umtewatyelo) för unaa män 
och flickor. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 - 59 - 1907.15. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.15. 
15. 


Huvudpi^rdnad (Umtev/atyelo) för unga män 
och flickor. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


16. 


Prydnad (Ubusenga), ringar, som män 
och kvinnor använda som prydnad kring 
handleden, 

latal 

Södra Afrika 

Zulu 


17. 


Huvudprydnad (Umtewatyelo) för unga män 
och flickor. 

Hatal 

Södra Afrika 

Zulu 


18. 


Benrrydnad (Iziqiro) . För ogifta män 
och kvinnor. 

Watal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 60 a .1907.15. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,15, 
19, 


Prydnad (Ixama). (Flertal: Amaxama) 
bäres av flickor, En t.o.m, fyra bäree 
på en gång kring livet. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


20. 


Halsband (Umpitsho) för både unsa män 
och kvinnor. 

Hatal 

Södra Afrika 

Zulu 


21. 


Halsband (UmDitsho) för både unsa män 
och kvinnor. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


22. 


Hålsband (UmDitsho) för både unsa män 
och kvinnor, 

Watal 

Södra Afrika 

Zulu 

L SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 61 r 190,7.15. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.15. 
23. 

1 . ■ 


Halsband (Umpltsho) för både unga män 
och kvinnor, 

Watal 

Södra Afrika 

2ulu 


■ 
24. 


Prydnad (Umutsha). bäres krins livet 
av flickor och är ofta det enda ^varmed 
de skyla sig, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


25. 


Prydnad CCJmncuwazi). bäres krins Bannan 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


• 
26, 


Halsprydnader (Ugaba) . 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

■ 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 I Gen. kat. nr 62 Inv. nr 1907.15, Anm. 1907*15. 
27. 28.. 29.. 30. Hal apry dnader ( Ugaba ). , Södr a Afrika 
Zulu Halaprydnader (Ugaba)., Nata l 

Södra Afrika 

Zulu Hatal 

Södra Afrika 

Ziilu Halaprydnader (Ugaba), Hatal 

Södra Afrika 

Zulu L SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 63 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.15. Anm. 1907.15. 
31. 32. 33. 34. Halsprydnader ( Ugaba ) Jilatal 

Södra Afrika 

Zulu Halsprydnader (Tcacane) ( 2 st. ) Ha tal 

Södra Afrika 

Zulu Dräkt (Umutya) , bäres av flickor. Fäs- 
tes nedanför höfterna. En fyrkantig 
lapp hänger ofta ned mitt fram. Det ar 
det enda en flicka söker skyla. sig med 
då hon går till dans. Annars skyler 
hon sig ofta med en filt, knuten över 
ena axeln. Matal 

Södra Afrika 

Zulu Halsprydnad ( Icacane ) • Natal 

Södra Afrika 

Zulu CARL SVANBERG AB. VAWO 4407 8 68 ^ 64 ^ 1907.15, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. • 
1907.15. 
35. 


Halsprydnad (Icacane). 


■ } 


Katal 
Södra Afrika 
Zulu 


36. 

,1 


Halsprydnad (Icacane). 

Natal 

Södra Afrika 


Zulu 
,. 


37. 


Pannprydnad (Umncwazi) bäres av flick- 
or och kvinnor kring pannan, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


38. 

■ 


Prydnad (Iqama), bäres av flickor och 
hustrur kring magen. 

liatal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 -65 - 1907,15. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.151 
39. 


Livgördel (Umutsha), bäres av "jiinfifrun" 
kring livet. Denna har tillhört en 
trollkvinna, "isangoma" från Zululandet 


é ■■ 


Natal 
Södra Afrika 
Zulu 


40, 


Väska (Isampampa) , som bäres i handen. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


41. 


Skinnkjol (Isidwaba). Då en flicka skall 
gifta sig, skaffar hon sig en skinnkjol 


. 


Den påtages på bröllopsdagen och räcker 
vanligen hela livstiden; Den tillverkas 
av oxhud och smörjes med fett och 
"amaka" ett slags (i Zuluernas smak) 
välluktande trädslag. Skinnkjolen in- 
gnides med detta och ofta med en till- 
sats av aska eller kol för att få den 
riktigt svart. Denna kjol är gjord av 
en kvigas hud och upprispad medelst 
följande instrument (Nr. 42) . En gammal 
man "Undabambis" , boende nära Oscars- 
bergs missionsstation, vilken brukar 
tillverka sädana, har bearbetat och 
sammanfogat denna. 
Natal 
Södra Afrika 
Zulu 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 ^ 66 - 1907.15. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.15. Verktyg för tillverkande av "Isidwaba*!!?'. 
Långa järnstift sammanbundna till en 
rasp. ■ ■. Natal 

Södra Afrika Zulu Not , (nr, 19 och 20 sända till Leningrad 
jan. 1925) CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 •67- 1907o16. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


• ■ 


Anm. 
1907.16. 


1907,16. 1 ,' 69. 

! 

Södra Afrika. 
Gåva av 
Missionär i., Pé, Norenius. 

i 


le 


Köttfat "UsÄOko". av trä på 4 fötter.. 
Vid måltiden lägges upp kött för många 
personer på fatet. De sätta sig i ring 
omkring det. En eller två personer 
delar köttet med kniv. 

I3atal 

Södra Afrika. 

Zulu 


2o 


- 

Bricka "Isitebe". av flätverk, att 
lägga kött, pumpa eller annan fast 
föda på vid måltiden. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB. VÅXJO 4407 8 I - 68 ^ 1907.16. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.16. 


■ 


5« 


Bricka "Isitebe". av flätverk* att 
lägga kött, pumpa eller annan fast 
föda på vid måltiden. , 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


4. 


Skedfodral "Isanit)omt)o". av flätverk. 
Hänges upp i zulu'ns hydda och häri 
läggas de skedar, som finnas i huset. 
Matal 

Södra Afrika 

Zulu 


•5,. 


Träsked "Ukezo". användes vid måltider- 
na som matsked. Ett större, ,slag använ- 
des vid kokning, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


6. 


Träsked "Ukezo". till måltiden. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 69 - 1907i16, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,16. 
7. 


Träsked "Ukezo". till måltiden. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


8* 


Sked "Ukezo loselwas". Av pumDskal. Ett 
slags pumpa får mycket hårt skal, då 
den mognat väl. 

Matal 

Södra Afrika 

Ziilu 


9. 


Skedhållare lik nr. 4. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


10. 


Väska "laikwama", bäres som prydnad av 
gossar och flickor; oftast sättes den 
över axeln och hänger vid sidan, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 70 ^ 1907,16* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907i16. 

11o 

. . . . 


Väska "Isikwania"i med lock. för snusdosa 
m.m. Av stråflätningi 

Natal 

Södra Afrika 

Zixlu 


■ 


y 


12. 


Korg "Unyazi", matkärl för torr föda: 
Jordbönor, kokta majskorn m,m, vid 
måltiderna. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


13. 


Lerkärl "Ukamba". svart: Större kärl 
av samma slag användes för öl. Detta 
kärl för mat av olika slag: Sur mjölk, 
gröt m.m, 

Natal 

Södra Afrika 

7,\7l M 


U- 


Hårprydnad "Insasa". för män. av horn. 
Hög, smal kam med få taggar, Endast 
3 taggar är kvar, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 -71 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.16: Anm. 1907.16. 
15. 16. 17. Snussked " Intyengulä" , Snuset hälles 
ur den runda snusdosan i handen och 
upphämtas därifrån med skeden. Skadad. 
Skaftet närmast skeden med ristade or- 
nament ,. Matal 

Södra Afrika Zulu Snusdosa "Idhlelo", av frukt. Natal Södra Afrika 
Zulu Rökhorn "Igudu", insango-horn. Fy lies 
med vatten över det instuckna röret, 
på vilket rökpipan sättes'. Den. rökande 
pryder gärna hornet med pärlor. 
Pipan "Imbiza"j insangopipan, av tälj- 
sten. Insangon = hampa, lägges i den 
större öppningen. Pipan sättes på 
röret. Insangon tändes sedan hornet 
fyllts med vatten. Natal 

Södra Afrika 

Zulu CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 72 - 1907.16. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. . 
1907.16. 
18* 


Piohuvud !'Imbi2a". av täl.isten. 

Hatal 

Södra Afrika 

Zulu 


19. 


Huvudffärd "Isisfiiki" av trä Då fyra*, 
osirade fötter. Användes av fullvuxna 
personer. Barn använda ingen huvudgSrc 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


. " 
20. 


Huvudgärd "IsiÄSiki" vå sex fötter, en 
avslagen. Utom kudden består bädden 
av en gräsmatta och en filt. 

Watal 

Södra Afrika 

Zulu 


21. 


KäDP "Iwisa" med rund knoDD. Alla män 
älska att bära 2 eller 3 käppar vid 
promenader. Som försvarsva.pen mot män- 
niskor och djur. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 -73 1907; 16. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.16. 
226 


Sköld "Umhlesa", liten, bäres av unga 
män vid dans samt på väg till och 
från bröllop och andra festligheter. 

Katal 

Södra Afrika 

Zulu 


23. 


Kvastar (av gräs) "Umshando" 
(Plur. Imishando) . 

' Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


24. 


Kvastar .imf. 07.16.23. (Sänd till 
Leningrad Jan, 1925). 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


25. 


Kvastar .imf, 07,16.23. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 -74 - 

1907.16. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.16. 
26, 


Kvastar ."tmf. 07.16;25. , 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


. 
27. 


Ölsll "Ivovo"'i Zuluernas hembrygÄda öl 
"Utshwala", silas genom denna. 

Matal 

Södra Afrika 

Ziilu 


28. 


Matta "Icansi". förvaras hoprullad i 
ett hörn av hyddan och bredes ut för 
besökande; Lagom för 2 personer att 
sitta på; * 

Natai 

Södra Afrika 

Zulu 


29 i 


Matta .imfi 07il6i28i För en person* 

Jfatal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 -■ 75 - 1907.16. Gen. kat. nr 


Inv. nr, 
Anm. 
19Q7.16. 


., ;. 


30 


Sköld "Isihiangö" , bäres i krig av dem, 
som ej ha kraft nog att bära den store 
skölden, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


31 


Läderkore "Imbense" använde a vid akK-rrt 
av majs, amakele o.SoV, 
Matal 
Södra Afrika 
Zulu 


32 


Benprydnad "Izineutsha" (2 st.) för 
unga män. Fästas nedanför knäet på 
"tjockbenet". 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


33 


Livbälte "Ixama". BMrea av un^ra män 
kring livet vid den tid, de söka en 
flickas eller flickors kärlek. 
• 
Natal 


- 


Södra Afrika 
Zulu 

CARL SVANBERG AS, VAXJO 4407 8 ( - 76 * Gen. kat. nr 1907.16. Anm. T907>16, 
34 35 36 37 38 Livbälte jmf. 07.16.33. Hatal 

Södra Afrika 

Zulu Livbälte jmf. 07.16,33. Brett, med 
mässingsstift. Slatal 

Södra Afrika 

Zulu Bälte jmf. 07.16.33 Hatal 

Södra Afrika 

Zulu "Bälte jmfo 07.16.33 Brett, besatt med 
mässingsstift och pärlor. Natal 

Södra Afrika 

Zulu 

Väska "Isikwama", att förvara snusdosan 
m.m. i. 

Matal 

Södra Afrika Zulu CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 i - 77 -^ 1907.16, Gen. kat. nr Anm. 1907.16. 
39 40 41 42 Väaka ömf. 07,16.38 I denna förvaras 
även "kärleksmedicin" ätt uppväcka en 
flickas kärlek. 

Hatal ., 
Södr a Afrika 
Zulu Snusväskä ''Isikwamä Sogwai" för den 
lilla snusdosan. Hänges vid sidan. Hatal 

Södra Afrika 

Zulu Livgördel "Umutsha", Denna mindre gör^ 
del bäres av mindre flickor (11-12 år) 
då de börja utvecklas till kvinnor* Natal 

Södra Afrika 

Zulu Livgördel "Umutsha". För ogifta kvinnoi'. Katal 

Södra Afrika 

Zulu CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 - 78 r 1907.16. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.16*. 
43 44 45 46 Brud slö. 1a "Imfakazl". Hänger ned så att 
fransarna dölja ögonen. Innan europé- 
erna kommo, gjordes de av endast pär- 
lor. 

Hatal 

Södra Af rika 

Zulu Hårprydnad . "Umncwazi", bäres av ogifta 
kvinnor och brudar tills det första 
barnet fötts. Den unga hustrun hedrar 
sin svärfar med att bära denna prydnad Natal 

Södra Afrik a 

Zulu Prydnad »^Ubuhlali" av pärlor. En flick£ 
kan hänga dem över axeln eller hur hor 
finner för gott så att de hänga ned 
på kroppen. Södra Afrika 
Zulu Pärlband "Ubuhlali". Halsprydnad för 
flickor. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 79 * 1907.16. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*16. 
47 


Gräsband "Ubedazane"» Flickor bära det- 
ta band kring höfterna med de små 
ringarna vidhängande, 

Watal 

Södra Afrika 

Zulu 
48 


HalsDrydnad "Umginsffo" eller "UmDitsho^ 
för flickor och gossar, 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


» 


49 


Halsprydnad "UmsinÄSo" 

Na tal" 

Södra Afrika 
Zulu 
50 


Halsprydnad "In«etshe". för Äiftasvux- 
na flickor och gossar. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 - 80 1907.16. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907i16. 
51 


HalsDpydnad "Ixube" för sossar och 
flickor, förfärdigad av syringaf rön 
och pärlor,. 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


52 


Halsprydnad "Icacane". för flickor och 
gossar, i senare fallet tillverkad av 
deras kärestB., 

Ȍtal 

Södra Afrika 

Zulu 
1 


53 


Halsprydnad "Icacane". .imf. 07.16,52 

Éfatal 

Södra Afrika 

Zulu 


54 


Halsprydnad "Isebetshe" för eossar och 
flickor. 

Katal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 - 81^.-- 1907.16, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.16, 
55 


Halsp2?ydnad "lÄebetshe", Om en sosse 
bär den, är den tillverkad av hans 
käre sta, 

Hatal 

Södra Afrika 

Zuiii 


56 


Halsprydnad "Ifiebetshé" .imf. 07.16.55.' 

Natal 

Södra Afrika 

Zulu 


57 


HalsDrvdnad "Ulimi" (betyder: tunsa) 
för flickor och gossar, 

Hatal 

Södra Afrika. 

Zwlu 


58 


Halsprydnad "Ulimi" .i inf. 07.16.57. 

Na tal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 82 - 1907c 16. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907 .vi 6. 


59 


Halsprydnad "Ulimi" 


jmf. 07.16,57. 

Hatal 

Södra Afrika 

Zulu 


60 


Halsband "Ulimi". 


Hatal 

Södra Afrika 

Zulu 


61 


Halsband "Ulimi". 


Hatal 

Södra Afrika 


62 


Halsband "Ulimi". 


Hatal 

Södra Afrika 


63 


Halsband "Ulimi". 


Hatal 

Södra Afrika 

Zulu 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 1 ~ 85 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.16. Anm. 1907 0^1 6 i 
64 65 66 67 Halaband "Ulimi".' Ha tal 

Södra Afrika 

Zuiu Armband "Ubusenge" (5 st i) för gossar, 
flickor och brudar, tills dessa få 
sitt första barn* Ända till 10-12 
sättas tillsammans. Natal 

Södra Afrika 

■ ■ I 

Ziilu Armband "Ubusenge" (3 st.) Hatal 

Södra Afrika 

Zulu Benring av mässingstråd, för unga män 
och kvinnor, Bäres nedanför knäet. Matal 

Södra Afrika 

Zulu CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 - 84 Gen. kat. nr Inv. nr . 1907.16, Anm. 1907*16. 
68 Ok "Ijokwe" för. ett par oxar. Natal 69 Södra Afrika 
Zulu Ok "Ijokwe" för ett par oxar. Större 
med remmar. Natal 

Södra Afrika 

Zulu CAF1L SVANBERG AB, VAXJD 4407 8 68 - 85 - Gen. kat. nr 1907.17, Anm. 1907.17i 1907.17 S ö dr a Afrika. N a t a 1 . Z u 1 u , Gåva av 

I, Walberg. Se originalkatalog eller 
sep, liten katalog bland 
originalen. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 - 86 1907.18. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


• 


1907.18. 


1907.18. 1-47 

Sydafrika, 

Gåva av 

missionärer i Sydafrika. 

, Diverse samlingar gjorda av missions- 
pastorer i Sydafrika. 


■ 
1 


Väska (Dsikwana), s.iord av ilala, en 
palm, som växer vid kusten, (En nål 
nr. 5 inuti den största väskan att 
fläta ilala med) , LSdingi stam, Umvati, 

Not. (Nr. 3 sänt till Leningrad jan, 1925) 

\ 

Emtulwa 
Sydafrika 


2 


Väska (Dsikwana) .imf. 07.18.1. 

Emtulwa 
Sydafrika 

CARL SVANBERG AB, V*XJO 4407 '' 87 Gen. kat. nr Inv. nr 1907.18. Anm. 1907,18. 
3 4 Väska (Dsikwana) jmf. 07, 18.1, 

Emtulwa 
Sydafrika 

Väska (Dsikwana) - jmf, 07.18,1. Emtulwa 
Sydafrika Nål att fläta ilala med. Emtulwa 
Sydafrika Korg ( Imbenge ) , Emtulwa 
Sydafrika Sked (isinkezo). Emtulwa 
Sydafrika CARL SVANBERG A3, VAXJÖ 4407 8 68 88 1907.18. Gen. kat. nr Anm. 1907.18. 
8 10 11 12 Sked (Isinkezo) Sked (Isinkezo). Sked (Isinkezo), Sittmatta (isiapu). Ölsil (Ivovo). Emtulwa 
Sydafrika Emtulwa 
Sydafrika Emtulwa 
Sydafrika Emtulwa 
Sydafrika Emtulwa CARL SVANBERG AS, VAXJÖ 4407 8 68 ^ 89 - 1907.18. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.18, 
^5 


Bricka Cisitebe). 
14 


Kvast (Umtyando). 


Emtulwa 
Sydafrika 
£mtulwä, 
Sydafrika 


15 


Kvast ( Umtvando ) . 


Emtulwa 
Sydafrika 


16 


Kvast (Umtvando). 


Emtulwa 
Sydafrika 


17 


Ölsil Civavo). 


Equdeni 

Zululand 

Sydafrika 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 90 

1907.18. 


Gen. kat. nr 


. Inv. nr 
Anm. 
1907.18. 
18 


Lerdocka (Isitombe), Kvinnofigur. 
Sydafrika 


19 


Leksak. Liten. 

Sydafrika 


20 


Leksak. Liten. 

Sydafrika 
• 


21 


Leksak. Liten. 

Sydafrika 


22 


Leksak. D.iurfiffur i lera. 

Sydafrika 


23 


Leksak, D.iurfiÄur i lera. 

Sydafrika 

CARL SVANaERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 91 - 1907.18. Gen. kat. nr Inv. nr 1907é18. 

24 25 26 27 28 29 Leksak . Djurfigur i lera. Leksak . Häst av lera. Sked "Ukezo" av pumpskal. Sydafrika Kastklubba "Ilagila". Ett vapen, som 
begagnas vid jakt och i strid. "Upepele" . Användes att torka svett ur 
ansiktet. M den ej begagnas^ bäres 
den i håret som prydnad. Sydafrika Penisfodral (Umnewedo) , Sydafrika CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 92 - 1907.18. Gen. kat. nr 


> 

Inv. nr 
Anm. 
1907.-18, 
30 


Dräkt "Inkabi". För en halvviaxen flloka. 

Sydafrika 


31 


"UDondo". Till förvarins av medicin. 
Bäres kring halsen. Medicinen användes 
att vid påkommande ängslan eller oro 
strykas över ögonbrynen, 

Sydafrika 


32 


Klädnins "Usnutva weneane". Pör ett 
barn på omkring 6 månaders ålder, 

Sydafrika 


33 


Snussked ( Intvenaula) . Bäres i håret 
som prydnad då den ej begagnas. 

Sydafrika 


34 ; 


Bälte (Isifociva). 

Sydafrika 

CAFM. SVANBERG AB. VÄXJÖ 7451 4 69 Gen. kat. nr - 93 - , Inv. nr 1907,18, Anm. 1907,18, 
35 36 37 38 39 40 Halsprydnad (Amacacane) , Sydafrika tBmutmoBmam Hårprydnad (laingewazi) , Hårprydnad (Isingewazi) , "Uponda hoenya amazane" . Till förvaring 
av medicin. Bäres kring halsen. Medi- 
cinen tages vid allmänt illamående. Sydafrika Sandaler ( Imba dado ) • Sydafrika Kvast (Umtyanelo) . Sydafrika CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 Gen. kat. nr - 94 - 1907.18. 1907.18:. 
41 42 43 44 45 46 47 Kruka ^ liten. Sydafrika 
Halsband (Amacacam) • Sydafrika Halsband (Amacacam) • Sydafrika Halsbsmd (Amacacam) • Halsband (Amacacam) • Snussked ( Intyengula) • Snushäst (Idhlelo). Pärlorna är trädda 
med Zulutråd, gjord av kosenor. Sydafrika CARL SVANBERG AB, VÄXJO 4407 8 68 -95 1907.19. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.19. 


1907.19. 1 - 3 
Fil i T) t) i n e r n a . 
Gåva av ; 

lissionär B, 0. Peterson. 
Böcker tryckta på Ilocano. 


1 


Wya testamentet "Ti Baro'Ä hllajcr memr» 
ti bard å Testamente". 
Manila 1906, B, 


2 


Katekes "Catecismo ti Is-lenia iMPtnH-ia- 
ta episcopalo 
Manila 1905. H. 


3 


Sångbok "Iti kimnario ilocano". 
Manila 1905. H, 


L 


FiliDDinerna 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 ■ 96 1907 i 20 i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.20.' 


1907.20. 1-5 

Wordamerika. 
Contreville . 

öåva av 
E. Allwin. 

Pilspetsar av fl inta, funna vid röjning 
för bomull splantåge, "Hömeplaoe plantage" 
Contreville, U.S. A» av Sam. Seabung (?), 
(L. B, nr. 7 Contreville, Miss.) 


1 


Pilspets, av rödaktiff flinta- 

Contreville 
Nordamerika 


2 


PilsDets. av aulflinta. 
Contreville 
Nordamerika 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 ( -97 1907.20; Gen. kat. nr 1907,20. 
3 4 Pilspets , av gul flintao Samma typ. Contreville 
Mordamerika Pilspets , av gul f linta. Väl slagerii Contreville 
Hordamerika Flintspån. Endast ett flint spån, svart. Contreville 
Nordamerika CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 98 r- 1,907.21;. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907, 21 V 1907.21, 1 - 959 . K 1 n a é Gåva av 

Etnografiska Bäissionsutställ- 

ningens mecenater. 

Samlat av Missionär J. Sköld. Målning på papper. "Si-i-tih P<5-pd" 
( Tvä t t gumma ) . Kina Målning "Si-niang", lärd moder, hustru 
till en kinesisk lärd. Kina Målning "Meng-fu-tsi", mästaren Meng. 
Kinesisk satiriker, som levde omkring 
400 år f. Kr. Kina CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - ,99 -' 1907.21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


■• 


1907.21. 
4 


Målning "Ueh fen pai". Kinesisk alma- 
nacka för 1905* 

Kina 


"5: 


Målnins "Sien-senÄ". före född. titel 
på herrar och lärare. Ung kinesisk 
gentleman. 

Kina 
' . 


6 a 


Målning; "Tui-tsi". rull tavlor. Dessa 
följas alltid åt två och två. Äldre 
kinesiskt skrivsätt, 

Kina, 


6 b 


Målning jmf. 07.21.6 a. 

Kina 


^ 7 


Målning "Pinc-chanÄ-nii-kia" kvinna av 
medelklassen. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJD 4407 8 68 - 100 1907,21. Gen. kat. nr Anm. 1907.21, 
8 a 8 b 8 c 8 d 10 Målning "Hua", tavlor. Dessa fyra föl- 
jas åt och hängas upp tillsammans. Kina Målning jmf, 07,21.8 a. Kina Målning jmf. 07.21 .8 a. Kina Målning jrnf; 07,21,8 a. &r Kina Målning "K6ng-fu-tsi". Konfucius. 
Kinesisk reformator omkr. 500 år f . Kina. Målning "Lao-ie", gammal fader. Kines- 
isk mandarin av hög grad. Kina CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 -^ 101 " 1907,21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
11 


Målnine "Tdi-täi". fru. Mandarinhustru 
i Kina, 

Kina 


12 


MålninÄ "Tåo-fou-nii-kia". kvinnlig 
- tiggare med sitt barii. 

Kina 


13 


Målning "Nii-hsioh-senfi" , kvinnlig 
studerande. 

Kina 


14 


Målning "Lao-sien-seng", äldre herre. 
En lärd man. 

Kina 


15 


Målning "Shiih-kai-ii-ien". liknelsen 
om den rike mannen och Lazarus, med 
kinesisk text. Kristen traktat. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. vAXJÖ 4407 8 I -102 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907v21, 
16 


Målning "Tiao-shin-tih". vattenbärare. 

Kina, 


17 


Målning "Hsioh-aene" . lärnenarar. 
Kinesisk studerande, kvinnlig och 
manlig. 

Kina 


18 


Målning "Tso-kiao-tsi-tih". en resande 
i bärstol. 

Kina 


19 a 


Målning "Hua". målningar. Fvra föi;|a«? 
åt och hängas upp tillsammans. 

Kina 


19 b 


Målning jmf. 07.21.19 a. 

Kina 


19 c 


Målning jmf, 07.21.19 a. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 103 » Gen. kat. nr Inv. nr 1907.21 Anm. 1907c 21. 
19 d 20 a 20 b 21 a 21 b 21 c jmf-, 07.21.19 a. 

Kina 

Målning '^Tui-tsi", rulltavlor. Dessa 
tavlor följas åt två och två. Xldre 
kinesiskt skrivsätt. 

Kina 

Målning Jmf. 07.21.20 a. 

Kina 

Målning "Tui-tii", tavlor. Historik 
över kinesiska dynastier från äldre 
tider. Fyra följas åt. 

Kina 

Målning jiiif. 07,21.21 a, 

Kina Målning jmf. 07,21.21 a. Kina CARL SVANBERG AB. VAxJO 4407 8 ■ - 104 - 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.21. 

2l"cl 


Målnins .imf. 07^21.21 a. 

Kina 


22 a 


MålniiiÄ Filosofen Chu-fu-tsi. Undervis- 
ning, 

Kina 


22 b 


Målning .imf. 07.21.22 a. 

Kina 


22 c 


Målning .imf. 07.21.22 a. 

Kina 


22 d 


Målning .imf. 07.21.22 a. 

Kina 


23 a 


Målning 2 papDersrullar. målade, med 
inskrifter, i pappask. 

Kina 


23 b 


Målning .imf. 07.21.23 a. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 105 ■- Gen. kat. nr 1907,21 , Anm. 1907*21 i 

24 a 24 b 25 a 25 b 26 27 Målning Kina Målning Kina Målning Kina Målning Kartor , kalendrar, traktater etc., 
modernt kinesiskt missions tryck. Kina Proklamation . Vicekonungens i Hupeh. Kina CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 - 106 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907é21, 
28 


Böcker, diverse, samt småtryck oeh 
"proklamationer", på kinesiska, mon- 
goliska, tibetanska och engelska, 

Kina 


29 


Räkenskapsböcker (3 st.) och anteck- 


ningsbok. "Changpu" och "Shu-pu". 
Kina 


30 


Skalpapper, en bunt. "Chu-chi" förfär- 
digat av bambu, 

Kina 


,31 


Div. färstyser och utkliDDta DatdDer. 

Kina 


32 


Div. skrivmaterial, kuvert, DaDper m.m. 

Kina 


33 


Färgtryck. En kartone med små färatryck 
med inskrifter, 

1 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 107 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21., 
34 


VisitK:ortsetui. "Hu-shu", användes vid 
visiter hos högre personer och hares 
av en tjänare,^ 

Kina 


35 


SkriVBensel med hylsor av mässing. 

Kina 


36 


SkriVDsnsel som nr 35. 

■ 

Kina 


37 


Skrivpensel som nr 35. 

Kina 

^ '■ ■ i: 
'i- ■ 


38 


Skrivpensel som nr 35. 

K1na 
- 


39 


Skrivpensel som nr 35. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 444 9 70 "107A" 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 

40 


Skrivpensel med hylsa av mässing, med 

Kina 


41 


Skrivpensel. större. " Ta- t si-uih". an- 
vändes att skriva den stora skriften 
med, 

Kina 


^ 
42 


Bläckhorn "Meh hoh", begagnas vid res- 
or. Av mässing, graverat. 

Kina 


43 


Bläckhorn "len- t si" för skolbarn och 
den fattigare klassen. Av lerskiffer. 

Kina 

L SVANBERG AB, VAXJD 444 9 70 108 - 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv.nr 
Anm. 


■ ; 


1907.21. 
44 


Bläckhorn "len-tdi". för medellclaanfina 
folk. Av lerskiffer, med lock. 

Kina 


45 


Tuschståne till föregående * Vatten häl- 
lea i bläckhornet och så. gnides stång- 
en mot bottnen tills vätskan får la- 
gom, tjocklek* 

Kina 


* 
46 


Ask med tuschstänger* 

Kina 


47 


ituschstånp;. 

Kina 
- 


48 


iJAafi^lS^ång; 

Kina 


49 


Tuschs tåriÄ i 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 ^ 109 ^ 1907.21. Gen. kat. nr 


lnv.,nr 
Anm. 
1907.21, 
50 


Tuschståns. 

Kina 


51 


Tuschlåda med tusch. "Meh-hoh-tsl" . 

'' ' " ■ ' ■ ■ 'Kina 


52 


Pennställ. "Pih-Kiah". 

Kina 


53 


Pennställ. "Pih-Kiah". 

Kina 


54 


Pennställ . "Pih-Kiåh" . 
Kina 


• 
55 


"Shui-hu". Att ha vatten i. för att £mi- 
da tusch. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 110 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907 »21, 
56 


"Shui-hu"., .imf. 07.21.55. 

pina 
■-■ 


57 


"Shui-hu". .imf. 07.21.55. 

Kina 


58 


Tuschlåda. 

Kina 


59 


Pennställ . "Pih-tuns" . 
Kina 


\ 
60 


Stämpel för trycknins av visitkort och 
räkningar, 

Kina 


61 


Stämpel .imf. 07.21.60. 
Kina 


,' CARL SVANBERG A9. VAXJÖ 4407 8 68 - 111 1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 


62: 


Stämpel 


jmf, 07.21.6Q, 

Kina 


63 


StämDel 


jmf. 07.21.60. 

■ Kina 


64 


StämDel 


jmf. 07.21.60; 

Kina 


65 


Stämpel 


jmf. 07.21.60. . 

Kina 


66 


Stämpel 


jmf. 07.21.60. 

Kina 


67 


Stämpel 


jmf. 07.21.60. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 - 112 - \ 


1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
68 


Stämpel 


. jmf. 07.21.60. 


Kina 


69 


Stämpel 


Dfflf. 07.21.60. 


Kina 


70 


Stämpel 


jmf. 07.21.60. 


Kina 


71 


Stämpel 


jmf. 07.21.60. 


Kina 


72 


Stämpel 


jmf. 07.21.60. 


Kina 


73 


Stämpel 


jmf. 07.21,60. 


Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJO 4407 8 68 - 113 - Gen. kat. nr 1907.21. Anm. 1907.21-, 
74 . 75 76 77 78 79 Stämpel 3mf, 07.21.60. Kina Stämpel jmf, 07 -.21*- 60". Kina Tgyckétämpel av sten. "in-tsi", 
Joh. 3:16 är graverat därpå. Kina Trycksvärta . Lägges i kokande vatten, 
eller bättre, kokas en timmes tid un- 
der det man rör i det. Begagnas sedan 
, att trycka med. Kina Xylografiska verktyg . "Kéh-tsi-taö". Kina Xylografiska verktyg . "Kéh-tsi-tao".. Kina CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 -.114 - 1907.21. Gen. kat. nr 


inv. nr 
Anm. 
1907.21, 
80 


Xylosrafiska verktyc. "Kéh-tsi-tao" . 

jSina 


81 


Kliché till en bild med text förestäl- 
lande Jobs lidande, jämte tryckpapper, 
" In-pan»! . 

Kina 


82 


Bläckhorn. "len-tsi". 

Kina 


83 


Låda, som användes att förvara räken- 
skapsböcker i. "Chang-siang". 

Kina 


84 


Häknebräde. . 

Kina 


85 


Pennin^bräde . Att räkna pensar på. 
"Tslen-pan-tsi". 

Kina 

CARL SVAMBERG AB, VÄXJO 4407 8 68 - 115 - ,,,.i,. 


1907.21. 


Gen. kat. nr 


. Inv. nr 
Anm. 
1907i21i 
86 


Itpinnar. Användes av fattiet folk och 
medelklassen, 

Kina 


87 


Ätpinnar för bättre folk; "Ktlnai-tsi». 

Kina 


88 


Xtpinnar .imf. 07.21.87; 

Kina 


89 


Ätpinnar .imf. 07.21.87. 

Kina 


. 
90 


Ätpinnar .imf. 07.21.87. 

Kina 
■ 


91 


Kortlek . " Shan«- ta-ren-päi" . 

Kina 

CARL SVAN3ERG AB. VAXJO 4407 8 « 116 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21, 
92 


Kortlek. . "Kin-kuen-D *ai" .; ; 

Kina 


. 
93 


Kortlek. "Téo-pai". 

^ina 


94 


Kinesisk domino. "Tien-kin". Spelas av 
fyra personer. 

Kina 

1 IMII 1' ■ '} 


95 


Skål att riva tiisch på. , 

Kina 


96 


Kina 


97 


Rökpipa, "len-tai". Användes endast av 
ämbetsmän. Röken passerar genom vatten- 
reservoiren, som fylles med vatten i 
piphuvudet, 

Kina 


• CARL SVANBERG AB. VÄXJO 4407 8 ' -117 - Gen. kat. nr 1907.21. Anm. 1907.-21. 
98 99 100 101 102 103 Rgkpjpa . Användes av fruar. Kina Rökpipa , Användes av folk i allmänhet. Kina Rökpipa . "Cherk-tdng-ien-tai". Av bambu. 
Pylles med vat te n^.^ innan den rökee. Kina Rökpipa . "Hun-ien-tai" . Begagnas av de 
fattiga. Kina Rökpipa . jmf. 07.21,101. Kina Rökpipa . Begagnas av de äldre. Kina CARL SVANBERG AB, VAXJQ 4407 8 68 ,- 118 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.21. Anm. 1907.21, 
104 105 106 107 108 Rökpipa . Begagnas av medelklasaen. Mun- 
stycket säges vara av glas. Kina Tobaksdosa . "len-hoh-tsi". Kina Tobak. Kina Snusdosa av ett slags kristall. Mongol- 
isk. När tvenne mötas^hälsa de varand- 
ra med "Sanbo^nå"? Har du frid? Sedan 
byta de snusdosor med varandra, ta upp 
den lilla skeden och ta sig en mycket 
liten pris. Därefter tar var och en 
sin egen dosa (flaska) och så snusas 
det mera med kläm. Kina (?) För opiumrökning. Opiumask av horn, "len-hoh-tsi". . Kina CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 119 « 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
109 


Opiumask. .imf. 07.21.108. 

Kina 


. 
110 


OpiijmpiDa med piphuvud. " len-kiansr" . 

Kina 


111 


Opiumlampa. "len-tens". Opiet hålles 
över lågan tills det brinner som lack, 
Pipliuvudet föres till lågan på samma 
gång som sugning i pipans långända 
sker av rökaren, som på så sätt får 
röken i sig. 

Kina 


112 


Opiumsax. "len-kien-tsi". Användes att 
snoppa lampveken med. 

Kina 


113 


"len-kien-tsi". Användes att hålla onl- 
et över lamplågan med. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 -' 120 i- 1907.21. Gen. kgt. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 

114 


■ 
"len^kien-tsi" jmf . :07.21.113. 

Kina 


115 


"Oå-huei-tao". Användes att aräva ur sot- 
skox'pan i pipan méd, 

Kina 


116 


"Ua-huei-tao" .imf. 07.21.115. 

Kina 


117 


"len-chan". Användes att skraca rent 
med vid opiumrökningen. 

Kina 


118 


OiDiumbricka. "Sen-D'an-tsi". Användes atl 
lägga utensilierna, samt att ställa 
lampan på. 

Kina 


1 CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 121 -■ 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21.. 
119 


Plintstål samt flinta., "Ho-lien". 

Kina 


120 


Flint stål .imf. 07. ,2 1.1 M. 

Kina 


121. 


^Tändstickor., 
Kina 


122 

■ 


Tåndsticksfodral.. "Mai-tsi-tdns" . Tänd- 
stickorna är långap sammanvirade pap- 
persstickor. Detta fodral bäras på gör- 
deln av arbetare o.s.v. 

Kina 


• 
123 


Kina 


124 


Lås med nycklar. "Pieh-so". Av uråld- 
rigt ursprung, 

J^ina 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 122 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907V21. 
125 


Lås ;rmf^ 07o2i;r24.- 


1 

Kina 


126 


Lås jmf. 07.21 .'"124 ' 


Kina 


127 


Lå s " P<5ng- öo " . Använde s 
fertar, lådor o.s.v,- 


för dörrar, kof- 
Kina 


128 


Ms jmf. 07.21.127. 


Kina 


129 


Lås jmf. 07.21.127. 


Kina 


130 


Läs jmf. 07.21.127. 


Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 - 123 -^ 

1907. 2 1> 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


■-' 


1907,21. 
131 


Lås jmf. 07.21.127. 

Kina 


132 


Lås jmf. 07.21.127. 

Kina 


v 
133 


Lås .1mf. 07.21.127. 

Kina 
-• 


134 


Lås jmf. 07.21.127. 

Kina 


135 


Portlås mindre» av .1ärn. "Ghene-anen-so« 

Kina 


. 


" 


136 


Patentlås. " San-h 'ai-ao". Ena mittelknap- 
pen tryckes rätt ned. Samtidigt dragés 
kolven ut. Därefter öppnas med den kor- 
ta nyckeln och sedan med den långa. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXjO 7451 4 69 - 124 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


' 


Anm. 

- 
1907.21. 
137 


ISfynt från tfem-dynastieup Bom otyråe 
Kiaa från år 206 f ,te. till 263 e» Kr. 


13S 


Bked av porslin. 


j, 


Kiaa 


139 


Sked .imfe 07.21.138. 

Kina. 


140 


-Stod äaaf. 07.21.138. 


141 


Sked j©f, 07.21.138. 


142. 


XODp. 

Una 

"CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 125 - 1907.?1 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21, 


143 


SQm» 


Kina 


144 


Kopp. 


Kina 


145 


Kopp. 


Kina 


146 


Kopp. 


Kina 


147 


Kopp. mindre. 


Kina 


148 


Kopp jmf, 07.21.147. 


Kina 


149 


Kopp jmf, 07. 21.1 47 ^ Kina CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 ( - 126 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190i7>21 f 
150 


Tekanna, litens 

Kina 


151 


Kopp av "kristall" . Att dricka vin ur, 
"Pei-tsi^v 

Kina 


152 


Kopp 3mf,-07.21,151. 

Kina 


1 

153 

1 


Bambuskål. som användes av barn mellan 2 
och 3 år att äta ris ur. "Chuk-tong", 

Kina 


- " 

154 


Skål, liten, av porslin. 

Kina 


155 


Skål. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 127 - 

i 1907,21, 


Gen. kat. nr 


In v. nr 


) 


Anm. 
1907^21 i 
156 


SHål, större é av porslin, 

Kina 


157 


I ■ ■■ ; ' . ■ ' 

Ol.iekanna av glacerad lera, "In-hu", 

jKina 


158 


Mynt. 

Kina 


• 
159 


Toilettspeeel. kinesisk, med tillbehör. 
"Kin-tsi". 

Kina 


160 


Blomstervas av B(iässin«. antiki "Ping-tsj 

^ina 


II 
161 


Tärninsar. "Sheh-tsi". 

^ina 

CARL SVANBERG A8, VAXJO 4407 8 68 - 128 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21; 
162 . 


Ask för sötsaker. "Ko-hoh". Användes 
under nyåret och vid andra tillfällen 
då gäster komma och te skall drickas* 

Kina 


163 


Tebytta med kanna. "Vao^hxi-tåns" . An- 
vändes till att hålla te varmt. 

Kina 


164 


Ask med sötsaker. 

Kina 


165 


Fotvärmare av mässinÄ. (innehåller kol) 
Uppvärmes med rökfria kol, 

Kina 


166 


Handvärmare. "Sheo-lu". (som nr. 165) 

Kina 


167 


Lerkruka. "Tsdi-tsi". Användes att koka 
vatten i, 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 - 129 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


-■ 


1 Anm. 
1907.21. 

168 


Handvärmare "Sheo-lu". Av lera. Använ- 
des av fattigt folk. Eldas med träkol * 

i 

Kina 

mmmaamammm 


169 


Vattenkruka av lera. "Shui-kuan-tsi«. 
Användes att koka vatten i vid sidan 
av en gryta i spisen. 

Kina 


170 


Gryta av lera. "Pien-pa-kuan" . Användes 
att koka ris i. 

Kina 


- 
171 


Vinkanna av lera. "Tsin-hiu". 

Kina 


172 


Nattkärl av lera. "le-hu". 

Kina 


173 


Lampställ av lera. "a!en-t'ai"- Befiraffna£3 
vid avgudatillbedjan och även ibland i 
hemmen. 

Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 '• - 150 A.- 

1907^21. 


Gen. kat. nr 


Inv.. nr 
Anm. 


■ 


1907^21,4 
174 


Fyrfat... .■ ■, , . '■ - 
• ■ Kina 


175 


"Sha-kuan-tsi".. Att koka kött och ris i 

Kina 


1 
176 


"Tieh-ko".. Att koka ris och steka grön- 
saker i. De största av samma slag är 
ända till 10 fot i diameter. 

Kina 


■ 
177 


a?vättfat förfärdisat i Shaai. HuDeh. 
Shasi är vida berömd för ett slags 
lackerade arbeten, 

Shasi. HuTJeh 
Kina 


178 


Tvättbunke.' 

Kina 


• 
179 


Hand- och fotvärmare. "Kioh-sheo-lu" . 
Eldas med sågspån. 

Kina CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 ( - 130 2- - 1907.21 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.21. 
180 181 182 183 184 185 "Fan-chén" , att ångkoka ris i. Kina Ämbar, "Fan"p'eng". Det kokta riset sila^ 
i detta genom "sao-tsi". Kina 01 .lekanna . "Su-t^ong-tsi". Av bambu. Kina Mätkärl . "Pan-sheng". Användes till att 
mäta ris o.s.v. Kina Vattenämbar . "Shui-t ong". Modell, Mätkärl. "Shen-tsi". Kinesiskt. Kina CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 - 151 -- 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 


186 


Stor träask. 


Kina 


187 
Kina 


188 


■ 


Kina 


189 


Rakkniv. 


Kina 


190 


Rakkniv, 


Kina 


191 


Rakkniv. 


Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 132 > Gen. kat. nr Inv. nr 1907.21, Anm. 1907.21 
192 193 194 195 196 197 Kina 


Kina Mässingsfat. Kina Vattenskopa . "Kiao-tong". Av bambu. Kina "Iao~tsi-i)'eng" . Begagnas då barn födas, 
kvinnan sitter då grensie över baljan. 
Användes även att tvätta händer och 
fötter i. 

Kina Kalebasskål . "Hu-luh-piao" . Begagnas av 
fattiga barn att äta vissa: födoämnen 
ur. 

Kina CARL SVANBERG AB. ViXja 4407 8 68 - 155 1907.21. Gen. kat. nr 


inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
198 


Kalebass. 


Kina 
199 


Gryta; "Piao-tei". 
i. 


Användes att 
Kina 


koka köt' 


k 
200 


TyKurov. 


Kina 
201 


Ty/^prov. 


Kina 
202 


TyffDrov. 


Kina 
205 


TyffDrov. 


Kina CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 154 " Gen. kat. nr In v. nr 1907 i. 21% Anm. 1907é2i 
204 205 206 207 208 209 TyCTrov. Tygprov. Typyrov. Tygprov. Tygprovi Tygprov . Kina Kina Kina Kina Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJO 4407 8 68 - 155 .1907.21, Gen. kat. nr Anm. 1907é21* 
210 211 212 213 214 215 Tygprov, Tygpröv, Tygprov é Tygprov. Tygprov , Tygprov. Kina Kina Kina Kina Kina CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 156 • 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21, 


216 


Tyffprov. 


Kina 


217 


Tyfiprov. 


Kina 


-. 
218 


Ty^prov, 


Kina 


219 


Ty ST) rov. 


|Cina 

• 


220 


Tysprov. 


Kina 


221 


Tyf^prov. 


Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 137 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.21. Anm. 1907*21 é 
222 223 224 225 226 227 TygpTOVé Tygprbv. Tygprov. Tygprov. Tygprov . Kina Kina Kina Kina Kina Kina CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 i - 138 * 1907.21, Gen. kaf. nr Anm. 1907.21,. 
228 229 230 231 232 233 Tygprov» Tygprov. Tyfiprov, Tygprov o Tygprov . Tygprov . Kina Kina Kina Kina Kina Kina CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 159 - 1907,21 ; Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907v21. 


254 


T.Y^prov. 


pna 


255 


TysDrov» 


Kina 


236 


TyÄorov. 


^ina. 


237 


Ty « t) ro v. 


Kina 


238 


lyavTOV, 


Kina 


239 


TyÄDTOv. 


Kina 

1 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 140 r Gen. kat. nr 1907.21 Anm. 1907,21. 

240 241 242 243 244 245 Tygprov . Tygprov. Ty^prov. ^yffl^rov. Tygprov. Tygprov. Kina Kina Kina Kina Kina Kina CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 -. 141 ^ Gen. kat. nr Inv. nr 1907.21 Anm. 1907.21. 
246 247 248 249 250 251 Tygprov. Ty^rov. Tygprov. Tygprov , Tygprov. SIESI21* Kina Kina Kina Kina Kina Kina CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 - 142 - Gen. kat. nr 1907.21. Anm. 1907>21 
252 253 254 255 256 257 )rov» Tygnrör, Tygprov, Tygprov. Tygprov. Ty^prov. Kina Kina Kina Kina Kina Kina CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 143 ^ 1907.21, Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907*21, 


258 


Tvsprov, 


J^ina 


259 


TJ^P?*9Y« 


Kina 


260 


Tygprov, 


I^ina 


261 


TyiRprov, 


Kina 


262 


Ty^prov. 


Kina 


263 


Ty^iesai. 


MSä 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 144 ^ 1907é21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1 907. 21 . 


264 


Ty^rov, 


£ina 


265 


Tyffprov* 


^ina 


266 


^.YCT^ov. 


Kina 


267 


T„y^prcv, 


Kina 


268 


Ty^prov. 


Kina 


269 


Tygprovo 


^ina 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 - 145 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.2' Anm. 19Ö7.21„ 
270 271 272 273 274 275 Il£SÉ£^9 !M£B£2i^ TysrPEoy» Tygrprov. Tzg^rov, Ty^prov. Kina Kina Kina Kina Kina ina CARL SVANBERG AS, VAXJO 4407 8 68 - 146 * 1907e21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm.^ 
1907 »21, 


276 


T.v^Drov. 


Kina 


277 


TygproVi 


Kina 


278 


TygproVi 


Kina 


279 


TySDroVi 


Kina 


280 


Tygprov w 


Kina 


281 


^^Prov. 


Kina 

CARL SVANa£RG AB. VAXJO 4407 8 68 147 - 1907.21 Gen. kat. nr Anm. 1907.21. 
282 283 284 285 286 Bomullstyg med tryckta blommor. Till- 
verkas i Hupeh, Hupeh 
Kina Bomullstyg . "Wachung". Användes till 
dörrf örhänge , Kina Täcktyg . Vävt i Shasi. Shasi. Hupeh 
Kina Tygprov . Förfärdigat av gulaktig bomull, Kina Väst, "Lin-kua-tsi" , För barn av båda 
könen. Ichonf 
Kina CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 148 Gen. kat. nr 1907*21. Anm. 1907*^21. 
287 288 289 290 291 jBärnbyxor . Pör sommartiden. Ichon^ 
Kina Förkläde. "Uei-kuin". Ichon^ 
Kina "Tu- tu" . Det enda klädesplagg, som de 
flesta barn bära under sommaren i Kina. Ichong 
Kina Väst . "Lin-kua-tsi". Pör barn av båda 
könen. Ichon^ 
Kina Ärmlinningar till damtröja. Ichong 
Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJO 4407 8 68 - 149 - 

1907.21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


■ 


Anm. 

1907.21., 
292 


ÄrmlinniriÄar till damtrö.ia. 

Ichong 
Kina 


293 

-1 


Dambyxor i 

Ichong 
Kina 


294 


Matta. 

Kina 


295 


Matta. 

Kina 


296 


Matta. 

Kina 


297 


MattDrov. "Lien-tai-tsi" . 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 i - 150 190'^.2t Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^21 
298 


Svån/E^rem» "Pan-tai", 
Kina . 


! 

,299 


Ett par kvinno skor.. "T'ao-hai"o Åv tyg. 


/te 


Användes som ytterskor, när det regnar 
och väglaget är dåligt, 

Kina. 

mammxmmamo 


300 


Ett par kvinno skor. "Juh-hai". BeÄasnas 
som nr, 299. 

Kina 


301 


Kvinnoskor, "Hai-tsi". Begagnas av by- 


A-tb 


kvinnor, vilka i allmänhet ha större 
fötter än de bättre lottade kvinnorna» 

Kina 


302 


Damskor. 

Kina 


303 


Damskor. 

Kina CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 i - 151 > 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


- 


1907é2l, 
304 


Damskor. 


Kina 


305 

A5 . 


Damskor. 


Kina 


306 


Damskor. 


Kina 


307 

4-^ 


Damskor. 


Kina 


308 


Damskor. 


Kina 


309 


Damskor. 


^ina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 ■ - 152 1907.21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*21 i 
310 

A3> 


JSamskori 

flm. 


311 

AB 


3^mskor. 

Kina 


312 

A3 


Skor. 

Kina 


313 

AB> 


Bai^skor. "K''iiai-h8irch". 

Kina 
■ 


314 

kb 


Strumpor. 

ffCina 


A^t^^^^UM-3 
315 CA9L SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 » 153 -^ 

1907,21» 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
316 


Kina 


317 


Kina 


318 


Kina 


319 


Kina 


320 


Kina 


321 


Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 i - 154 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21). 
322 


HesnkraÄe. "Soi". Större, Man träder in 
armarna i snörena p då man tager den på 
alg, 

Kina 


323 


ReÄnkrafi>;e. "Soi" eller "®el-iso". Mind- 
re. Gjord liksom föregående av solfjäd* 
erpalmens bladborst. Denna användes 
ibland att binda om hal sen p ibland 
även att binda framför sig 9 t .ex. då 
man är ute och sätter ris på fälten. 

• 

Kina 


» 
324 


Hatt. "lians-fllao" . Beaasnas den heta 
tiden av såväl mandariner eom deras 
tjänare. Tjänare få ej bära knapp. 

mm. 


325 


Mössa. "Mao-tei". Användes av både eros- 
sar och flickor. 

^ina 


• 
326 


Hatt. 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 i - 155 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Ann:i. 
1907,21. 


327 


Kvinnomössa.. 


Kina 


328 


Plickmössa* 


. Kina 


329 


Flickmössa, 


Kina 


330 


Flickmössa. 


Kina 


331 


Flickmössa. 


Kina 


332 


Flickmössa. 


Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 156 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907 i 21. 
333 


Byxor. •?E«lien-k'o-tsi". Vadderade i av 
sideni; 

Kina 


334 


Rock. "Mien-nf^ao" , Vadderad, av siden. 

Kina 


335 


Sän^fiardin. "Chanff~yen~tsi". Att hänsa 
över sängen framtill^ De broderade 
bilderna tros bringa lycka till familj- 
en genom att i framtiden föra dit söner 


. 


Kina 


\ 
336 


Huvudkudde , " Chen-téo" . 

Kina 


337 


Huvudkudde. "Chen-téo". 

Kina 


338 


5tolöverdra^„ "Ih-tah". 
Kina 

CARL SVANSEPG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 157 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
339 


. (Utgå,tt) . 


340 


Dörrf örhänse , "Men-mien". "Kl-lin-sons- 


tsi". Den broderade bilden i mitten 
bringar söner till familjen. 
Kina 


341 


"Ma-ko". Då förnäma damer ha sina födel- 
sedagar fästes denna broderade bild 
över gästrumsbordet.. Meningen dänned 
är att gästerna skola ha god lycka och 
ett långt livv. 

Det berättas om denna flicka att hon 
plockade ett slags "örter" och av dem 
tillagade en sorts medicin, som hon 
själv drack, vilken hade den verkan at1 
hon ej dog, Många tro på "sagan",, Det 
tros även att hon kan förläna långt li-v 
åt dem, som! sÄ önska. 

Kina 
- 


342 


Spefielöverdrag, "Kin-tah", 

Kina 

CARL SVA.NBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 - 158 - 1907.21. Gen. kat. nr 


In v. nr 


• 


Anm. 
1907.21.. 
345 


DÖrrprydnad, Spegeln tros kunna hålla 
de onda andarna borta » då de få se sin 
bild i spegeln bli de rädda och för- 
svinna. De olika blommorna sägs ha 
olika betydelse som t.exé att bringa 
lycka j ära och rikedom till familjen* 

Kina 


344 


Sän«pi^dnad. ( se nr, 343 ) 

Kina 


345 


Rock. "Manf;-p *ao" , Rikt broderad, 

Kina 


346 


Rock, Blå, broderad med guldtråd, 

Kina 


347 


Krase. "Hsia-p'ei", Rikt broderad, 

Kina 


348 


Krage. "Uin-kien". Rikt broderad. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. UAxJO 4407 8 i - 159 1907.21 Gen. kat. nr 


In v. nr 


t. 


Anm. 
1907.21. 
349 


RoGk, Vadderad, av blått siden. 

Kina 


350 


Rock. Vadderad, av mörkviolett siden. 

Kina 


351 


"Kdin-tsi". 

Kina 


352 


Benfodral, vadderade. 

Kina 


353 


Sidenhalsduk, röd. 

Kina 


354 


Sidenhalsduk, violett. 

Kina 

CARL SVANaEfJG AB. VAxJO 4407 8 68 - 160 - 1907.21 kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21 , 
355 


Sidenhalsduk, röd. -broderad. 

Kina 


356 


Byxor, "^d-tsi". 
-. 
Kim 


357 


Rock. "Koa-tsi". Hör tydligen ihop med 
föregående . 

Kina 


' 
358 


"Pa-sien", Föreställer 8 heliga män, 
som är "odödliga", 

Kina 
„ 


359 


SidenDrov. 

^ina 


360 


Sidenprov. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 161 -. Gen. kat. nr Inv. nr 1907,21 Anm. 1907.21 

361 562 363 364 365 366 Sidenprov. Kina Användes att sy skor av. Kina Bomullstyg med. tryckta blommor. Använ- 
des till näsdukar. Tillverkas i Wuchan^. Wucham 
Kina Penningbälte .. "Pan-tai". Kinesiskt, 
Bäres om midjan. Kina Kina Bälte. "Ud-tai" . Kina CARL SVAWaERG AB, VliXJD 4407 8 - 162 - 1 907.21 . Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


- 


1907.21-. 
367 


Kapuschong. 

Ijlina 


368 


Taoistmössai "Mao-tsi". 

Kina 


369 


Hör till föregående ? 
Kina 


370 


BuddhiBtmössa, "Mao-tsi",. 

Kina 


371 


Brudkrona, 

Kina 


372 


Lösfläta.. "Pien-tsi". Bäres av män, 

Kina 


• CARL SVANBERG AB, VAXJD 4407 8 68 -163 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm, 
1907^21, 
373 

1 ' - 


"Tsieh-ki-mao,"<, Bäres ay barn vid femte 
månadens fest. 

Kina 


374 


Halmhatt. *'Ts'ao-mao". Bäres av fattiat 
folk.-' 

Kina 


375 


Halmhatt. .imf. 07.21.374. 

Kina 


376 


Halmhatt. .imf. 07.21 .,374; 

Kina 


377 


Hatt, Flätad av rotting, 

b 

Kina 


378 


Sandaler, "Ts'ai-hai", Av halm. Använ- 


Ä-P? 


das av bärare, särskilt av stolbärare. 

^ina 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 - 164 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


' 


Anm. 
1907.21. 


» 


. 379 


Sandaler. "Ma-tsao-hai" , Av hampa. An^ 


A-b 


vändes av män, som skjuta skottkärror, 

Kina 


380 


Rock, 
Kina 


381 


Strumpor. 

Kina 


382 


Resnstövlar . "P 'i-hsiich" . 


• 


Kina 


383 

A'h 


Skor. 

Kina 


384 


Trätofflor. "Muh-ki". Användes endast 


A-£> 


i regnväder. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 ■ - 165 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21, 
, 
585 


' 


386 


■ 


387 


Hårprydnader. 


A- 


Kina 


388 


Hårprydnader. Pappersblommor. 

Kina 


389 

A- 


öronprydnader. 

Kina 


390 


Prydnader. "Pa-sien". Att sätta i barn- 


A— 


mössor. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 - 166 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21, 
391 


Prydnader. "Mirifi-chong-kvei-fo" = långt 


4- 


liv, ära och rikedom. För en bammössa, 

Kina 


392 


Armband, 

Kina 


393 


Armband, "Ken-tsi", 

Kina 


394 


Armband. "Ken-tsi", 
Kina 


P 
395 


Armband, "Ken-tsi", 

Kina 


396 


Armband,. "Ken-tsi", 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 - 167 r- 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.211 
397 


Armband. "Keh-tsi". 

Kina 


398 


Armband. "Ken-tsi". 

Kina 


399 


Armband. 

Kina 


400 


Armband. 

Kina 


• 
401 


Prydnader. "Ling-tanK" . För små barn. 
Kina 


402 


Tandpetare m.m. "Iia-ts'ien". 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 168 - 

1907.21. 


Gen. kat. nr . 


Inv. nr 
Anm. 
1907; 21. 
403 

4- 


Fin«errinffar. "Kai-tsi"^ 

^Ina 


404 


Förklädesked.ia. "Wei-knln-1 len-t«l " , 

Kina 


405 


Naselskvddare. "Chi-klatl-tonfl-". 

Kina 


, 
406 


GrlasDärlor. "Chu-tsl". 

Kina 


407 


Halsband. 

Kina 


408 


Sidenband med olika ornament. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 169 ^ 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 


409 

i. 


Sidenband. 


jmf. 07.21.408. 
Kina 


410 


Sidenband. 


jmf. 07.21.408. 
Kina 


411 


Sidenband. 


jmf. 07.21.408. 
Kina 


412 


Sidenband. 


jmf. 07.21.408. 
Kina 


413 


Sidenband. 


jmf. 07.21.408. 
Kina 


414 


Sidenband. 


jmf. 07.21,408. 
Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 i - 170 - 1907.21 Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.21. 
415 


Sidenband. 


åmf. 07.21.408. 
Kina 


1 
416 


Sidenband. 


jmf. 07.21,408. 
Kina 


417 


Sidenband. 


jmf. 07.21.408. 
Kina 


• 
418 


Sidenband. 


jmf.. 07e2n408. 
Kina 


419 


Sidenband. 


jmf. 07.21.408. 
Kina 


420 


Sidenband. 


jmf. 07.21.408. 
Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 - 171 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


. 


Anm. 
1907.21. 


- 


421 

1 


Sidenband. .imf. 07.21.408. 

Kina 


422 


Sidenband. :]mf. 07.21.408. 


> 


Kina 


1 
423 


Solf. läder. "Shan-tsi". Av oalmblad. 

Kina 


424 


Solf.1äder. .imf. 07.21.423. 

Kina 


425 


Solf.iäder. .1mf. 07.21.423.. 

Kina 


426 


Solf.iäder» Av, yétehalm. Användes av 
medelklassen. 

^ina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 172 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
427 


Solf, läder. .1mf. 07.21.426. 

Kina 


428 


Solfjäder. "Shan-tsi". Användes av ge- 
mene man. 

Kina 


429 


Solf.iäder. "Shan-tsi". Av Dalmblad. An- 
vändes av fattigt folk. 

Kina 


430 


Solf.iäder. Av vass. 

Kina 


431 


Solfjäder. Användes av rikemans barn. 

Kina 


432 


Solfjäder. Användes av herrar. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 173 r Gen. kat. nr Inv. nr 1907,21, Anm. 1907*21, 
433 454 435 436 437 438 Solf.iäder . Användes av , damer. Kina Solf.iäder . Användes av rikemans barn. Kina Solf.iäder , Användes av fint folk, Kina Solf.iäder, Användes av rikemans barn. Kina Solf.iäder , Användes av fröknar. Kina Solfjäder, Användes av herrar. Kina CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 ' - 174 - 1907,21, Gen. ka\. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21. 
439 


Solf.1äder. 

Kina 


. 440 


Solf4äder. "Shan-tsi". Användes av 
damer. 

Kina 


441 


Solf .läder. 

Kina 


. 
442 


Solf.iäder. Användes av lärda "litterati' 
ooh fint folk. 

Kina 


1 
443 


Solfjäder. Användes av damer. 

Kina 


444 


Solfjäder. Användes av herrar. 

CARC SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 175 - 1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21. 

445 


Solf.1äder. 


Kina 


446 


Solfjäder. 


Användes av damer. 
Kina 


447 


Solf.läder. 


Användes av medelklassen. 
Kina 


448 


Solf .läder. 


jmf. 07.21.447. 
Kina 


. 
449. 


Solf.läder. 


jmf. 07.21.447. 
Kina 


450 


Solf.iäder. 


Jmf. 07.21.447. 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO' 4407 8 68 - 176 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907.21 Anm. 1907,21. 

451 452 453 454 455 456 Solf.iäder , Solfjäder . Solfjäder . Solf.iäder . Solfjäder . Kina Kina Kina Kina Kina Kina CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 1 - 177''^ 1907.21. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907 i 21 i 
457 . 458 459 460 461 462 Solf.läder é Användes av dameir. Ina Solf.1äder Å jmf. 07 1 21 c 4 57 «. Kina Solfjädern jmf. 07.21,457. Kina Solfjäder. jmf. 07.21.457. Kina, Solf jäder i. Användes av kvinnor i medel- 
klaesen. Kina Solfjäder . jmf. 07.21 «461. Kina CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 - 178 - 1907.21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907 V21 , 
46^ 


Solf.iäder. 


Användes av ämbetsmäns fruar, 

^ina 


464 


Solf.iäderé 
lärare. 


" Shan- 1 si " , Använde s av 
Kina 


465 


Solfjäder. 


jmf. 07.21.464. 
pina 


466 


Solfjäder. 


Användes av bärare, 
Kina 


467 


Solf.iäder. 


Kina 


■ 
468 


Solfjäder. 


Kina 

CARL SVANBERG AB, ViXJO 4407 8 68 - 179 - 1907.21. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907^21, 
469 470 471 472 473 Barnparaply. Av bambu och skiiinpapperf Kina Barnparaply . jmf , 07 . 2 1 . 469 . Kina Paraply . "U-ehan", Begagnas mest för 
att skydda sig för solen, men även för 
att skydda sig för regn. Innan de ut- 
ländska paraplyerna kom in i landet 
var dessa de finaste i provinsen Hupeh, 
De förfärdigas endast i en enda stad 
(Ts'ien-ki-ang--sien). Åv bambu och 
skinn. 

Hupeh 
Kina Paraply . Av bambu och skinnpapper, 
sedan oljad. Kina Paraply . "Ta-ii-shan". Stor, (se nr, 472) Kina CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 180 

1907^21; • 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


'■ 


1907, 21. 

474 


"Han^linf;" • Användes av mandariner att 
sätta i mSssan. 

Kina 


475 


PenninsDuns. "T^onÄ-ts^ien-tal", BcÄas- 
nas av de förmögnare. Den hänger på 
midjebandet, med vilket kläderna knyt- 
as åt. 

Kina 


476 


Solf .lädersfodral . 

Kina 


477 

k-c 


Solglasögon. Av ett slåss kristall. 

Kina 


478 


Skoborsifce. "Hai-shuah". 

Kina 


479 


Skohorn. "Hai-Da" . 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 181 - 

1907.21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21. 
480 


Skoborste m.m, 

K±n8 


481 


Skoborste mein. 
> 


482 


Skoborste m.m. 
. - , 
Kina 


483 


Skoborste m.m, 

Kina 


484 


Glasögon. Bäres av både äldre och yngre 


A- C 


Kina 


485 


Glasögon. Pör medelålders män och kvin- 


h-c 


nor. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 182 - fl 907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
486 


Glasögon. För äldre män och kvinnor. 

Kina 


487 


Hatt. "Kao^-maotei"-. Begagnas av manda- 
riners tjänare, som springa ett stycke 
före mandarinens bärstol. Begagnas av 
tjänarne endast då mandarinen är ute i 
ärenden, ej då de är i mandarinens 
palats. 

Kina 


488 


Huvudkudde. "Tens-ohen-tdo". Av fin 
rotting. . 

Kina 


489 


Huvudkudde. 

Kina 


490 


Huvudkudde. "Chuan-chea". Av bambu. An- 
vändes endast den heta tiden. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 183 « 1907*21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907«2n^ 
491 


Huvudkudde. "Chen-t'ea". 

Kina 


492 


Huvudkudde. " Shuan^-chen" . Dubbel. An- 
vändes endast den heta årstiden. 

Kina 


493 


Barnkudde. Tiserform. Om barnen sova nå 
denna bli de skyddade för onda inflyt- 
elser. 

Kina 


494. 


Barnkudde. .1mf. 07.21.493. 

Kina 


495 


Barnkudde. Harform. (se nr.493-4q4) 

Kina 
■ 


496 


Barnkudde. .imf. 07.21.495. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 - 184 - 

1907*21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


. 


1907.2n 
497 


Kina 


498 


Kam, 

Kina 


499. 


Kam, 

Kina 

Läkemedel 500 - 559. 


500 


Medicin. "Pan-chuh-ieh" . Kinesisk» som 
användes vid upphettningar i magen. 
Kokas i vatten, som sedan drickes. 

Kina 501 


Medicin. "Pa-fene-tene. Kinesisk, som 
användes att bota lamhet med. Kokas i 
vatten, som sedan drickes. 

Kina 


- 
502, 


överhoppat nr.. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 - 185 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


■ 


1907.21. 
503 


Medicin. "Uei-hin^-sien" . Kinesisk, aom 
användes för att ge aptit och god av- 
föring. Kokas i vatten, som sedan 
drickes, 

ICina 


504 


Medicin. "Tui-iieh-tsa^o"; Kinesisk^ 
som användes vid oregelbunden reglering 
Kokas i vatten, som sedan drickes. 

Kina 


5. 
505 


Medicin. "Ten-tBin-tsa'o". Kineaissk. 
som användes för kvinnor då deras blod- 
omlopp är i oordning som vid förloss- 
ningar 0.8. v. Kokas i vatten, som sed- 
an drickes. 

Kina 


■ " 
506 


Medicin. "Kin-kai-tsa'o". Kineaiak^ som 
användes vid frossa och då man fryser 
på grund av opasslighet. Kokas i vatter 
som sedsui drickes. 

Kina 


j CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 186 - 1907*21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
507 


Medicin. " Ih-mu-t s 'åo" . Kine sisk, som 
användes efter förlossningar för att 
giva lugn åt livmodern, , Kokas i vatten, 
som sedan drickes* 

Kina 


508 


Medicin. "Haians-tséh-lan", Kinesisk, 
som användes att bota trötthet och 
svaghet med, 

." 
Kina 


509 


Pulver. "Kai-kiao-shan", Kinesiskt, som 
användes mot snuva. Sprutas in i näsan 
med en liten spruta. 

Kina 


510 


SDruta. liten. Se nr, 509. 

Kina 


511 


Plåster, "Kao-ioh", Användes mot rygg- 
värk och bölder. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 < - 187 - 1907.21 , Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21.. 
512 


Medicin. "Siao-huei-sianff". AhvMndeR 
vid värk i hjärtat. Kokas i vatten, 
som sedan drickes. 

Kina 


513 


Medicin. "Sien-hoh-t&'ao"- Kinfiflialrr 
som användes vid överansträngning, då 
blodupphostniiigar förekomma. Kokas i 
vatten, som sedan drickes. 

Kina 


514 


Medicin. "K^iih-muh". Användes fHi* urin- 
röret. Kokas i vatten och drickes. 

Kina 


515 


Medicin. "Sha'e-tsien-tsao«. AnvändeR 
vid sjukdomar i urinblåsan, då urinen 
ej vill finna sin väg ut. Kokas i vat- 
ten, som sedan drickes. 

Kina 


516 


Medicin. "Pu-nia-aih". Användes vid 
strup sjukdomar. Kokas i vatten och 
drickes. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 188 - 

1907,21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21* 
517 


Medicina ''Peh-lons^shu" . Användes vid 
oregelbunden menstruation, då slemflyt- 
ning inträder. Kokas i vatten och drie- 
kes. 

■ 

Kina 


m 
518 


Medicin. "Chdhan-hsiieh-t'ens". Användes 
för att driva bort ont blod och förnya 
det gamla blodet. Kokas 1 vatten, som 
sedan drickes. 

Kina 


3 


\ 


519 


Medicin. "Shiih-nan-t*enÄ". Användes 
vid värk i armar och ben. Kokas i vat- 
ten och drickes. 

Kina 


520 


(Medicin. "Si-tsi-tsäo". Användes att 
bota senknutar och utväxter på senoma. 
Kokas i vatten och drickes. 

Kina 
' 


521 


Medicin. "Ghdan-shan-kiah". Användes föi 
att leda annan medicin att göra effekt. 
Kokas i vatten, som sedan drickes. 


1 Kina CARL SVANBERG AB. VAxJO 4407 8 68 - 189 - 1907.21. Gen. kat.- nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907f21. 
522 


Jfedicin; "U-tuh-tsao"-. Användes som mot. 


m 
gift. Kokas i vatten, som sedan driökei 


)• 


Kina 
- :S ,. ' 


523 


Medicin. "Kien-chons-siao"». Användes 
för svullnader i kroppen» Kokas i vat- 
ten,, som sedan drickesé 

Kina 


524 


Medicine "Kieh-kens"* Användes vid 
frossbrytningar för att bli varm* Kok-^ 
as i vatten och driokes* , 

Kina 
'. 


525 


Medicin. "!Ea-ts'ing-p* i"é Användes vid 
svullnad i testiklarne och pungen* 
Kokas i vatten och drickes* 

Kina 


526 


Medicin. "U*3in-ts'ao". Användes som 
motgift. Kokas i vatten och drickes* ' 

Kina 

CARL SVANBERG A8. VAXJÖ 4407 8 68 - 190 - ' 


iq07-?l 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
19Q7..21 
527 


Medicin. "U-kia-p' i ".Användes för att 
bota ryggvärk.. Kokas i vatten 'som sedan 
drickés. 

Kina 


528 


Medicin, "TÖ- fuh-lins". Användes som mot- 
gift då gift kommit i: kroppen. Kokas i 
vatten och drickes. 
Kina 


52 9 


Medicin. "Lao-kuan-tsaoJB, Användes vid vär 
i kroppens benbyggnader. Kokas i vatten 
och dr ickes. 

Kina 


k 
530 


Medicin. "Hsing-puh-f eng". Användes vid 
värk i kroppens ben. Kokas i vatten och 
drickes. 

Kina 


551 


Medicin. "Kin-ts'ah-si". Användes vid 
blodupphostningar. Kokas i vatten som se 


- 


dan drickes. 
Kina 


- CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 191 - 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907. 2 ii 
532 


Medicin. "Ma-pien-tsao" . Användes mot 
klåda. {([okas i vatten, som sedan dric- 
kes. 

Kina 
■ ■ 


533 


Medicin. "Pi-ii-ken" . Användes för att 
bota "fylla" med. Kokas i vatten, som 
sedan drickea, 

Kina 


534 


Medicin, "Shuii-tene-sin", Användes att 
fördriva feber med. Kokas i vatten och 
drickes, 

Kina 


535 


Medicin,. "Hai-kin-sha", Användes för 
urinförstoppning. Kokas i vatten och 
drickes. 

Kina 


536 


Medicin* "Ho-ksiieh-lien" . Användes mot 
blodbrist. Kokas i vatten och drickes» 

Kina 


■ ■ I CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 -192 r 

1907,21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907v21i 
557 


Mediciiii "Pai-kin-tsao" , Användes för 
lungsjukdomar. Kokas i vatten och dric- 
kes* 

Kina 


• 
538 


Medicin, "Ku-chii-tsan", Användes mot 
tandvärk. Smörj es på tanden, 

Kina 


539 


Medicin, "Hsia-ku-téao", Användes vid 
febersjukdomar. Kokas i vatten och 
drickes, 

Kina 


540 


Medicin, "Tso-ho-nau", Kinesiska laxer- 
piller. Stark person tar 12 st, i en 
dos och klen person 10 st, 

^ina 


541 


Medicin, "Kna-mi-tsao" , Användes för 
lungsjukdomar. Kokas i vatten och dric- 
kes, 

pina 


» CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 195 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
542 


Medicin. "Kd-shen". Användes för att ge 
aptit. Kokas i vatten och drickes.' 

Kina 


543 


Bäedicin. "Chen-pi". Användes för att 
losBa och skingra hosta. Kokas i vat- 
ten, som sedan drickes. 
- 
Kina 


544 


Medicin. "Chi-t'on^-nau". Användes för 
värk i magen och mot kräkningar* 

Kina 


545 


Medicin. "Feh-tan>seng** . Användes för 
hosta och lungkatarr. Kokas i vatten 
och drickes. 

Kina 
■' 


546 


Medicin. " Sanfi-shu-kiiin" , Användes vid 
blodupphostningar. Skares i skivor och 
ätes. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, V*XJO 4407 8 - 194 - 1907^21, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907.21 
547 548 549 550 551 Medicin . "löh-hu-leo"* Skares i skivor, 
kokas t i vatten oeh driekes. Kina gigerbenm.181 . "Hu--kuh-f en'» , Användes 
mot frossa och förkylning, Driekes i 
kokt vatten. Kina Mediql,n « "Hong-tan-seng" . Användes som 
blodstärkamde medel. Kokas i vatten 
och driokes. Kina Medicin . "Kuawleo", Användes för att 
släcka sjuklig eller onaturlig törst. 
Kokas i vatten och driokes. Kina Pulver . "Shen-ki-shan". Användes mot 
bölder. Strös på plåster och anbringas 
på stället. 

Kina CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 195 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. "»^ 
1907.21. 
552 


Medicin. "3?i-t)uli»i>'i"b Användes vid 
feber sjulsdomar. Kokas i vatten och 
drickes, 

Kina 


555 


Medicin. "Fan-fien-^^in". Användes som 
kräkmedel. 

Kina 


554 


Medicin, "Ki-mao-k^eo". Användes som 
motgift* Kokas och driokes* 

Kina 


555 


Måtte '^Ho-kuan-t<5ns'' . Kinesiska läkare 
använda denna för att draga ut var ur 
hölder. Först stickes hål på bölden, 
så föser man in papper i måttet och 
tänder på varefter man kväver den över 
såret en stund. Då tager man bort måt- 
tet och lägger plåster på såret. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJD 4407 8 68 - 196 - 1907.21 Gen. kat. nr ilnv. nr Anm. 1907*21^ 

556 557 558 559 ieåiotn * «*liuh«ii©h«»hsileh" « Anväadea dä 
man blivit klämd på något ställe eller 
då tmn har värk i benbyggnaden. Kokae 
i vatten, som sedan driokee. Kina lejäiginB "f^i-eu". Användes vid evår 
hoeta. Kokas i vatten ooh driokee. Kina Medicin a "Kai<^ien-ts'ao"o Användes för 
att avvänja opiumräkare. Kokas i vatte^ 
ooh driokee. Kina Medioin , "Su-shan-ken" . Användes vid var- 
bildning i penis. Kokas i vatten ooh 
driokee. CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 197 - 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907v21. 


Gudabilder 560 - 571. 


560 


Buddha. 

Kina 


561 


Buddha, 

Kina 


562 


Jordfiuden- "T'u-ti-konff-konff". Dvrkaa 
av jordbrukare. Varje by har sitt lil- 
la tempel. %rkas ej allenast för 
skördens skull, utan även då husdjuren 
är dåliga o.s.v, 

^ina 


563 


"Ku-ien-tsiana-chuin" . Var i livet en 
duktig krigare. Upphöjdes efter döden 
till gud. 
Kina 

CAffL SVANBERG Aa. VAXJO 4407 8 ■ - 198 - 

- 
1907,21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21, 
564 


KöksÄUden. "Si-mins" eller "Ghao-shen" ^ 
1 2 mån. , 24 dagar for .han till , U-Huang 
och berättade vad som tilldragit sig 
under åre t , , vilken av . f amil j emedlemmar- 
na som varit god och vilken som varit 
dålig. Kommer tillbaka från sin färd 
efter en vecka. 

Kina 


565 


Jordgudens maka. "f 'u-ti-t)'o-T)'o". 

Kina 


566 


Barmhärtifihetens gudinna. "Kuan---Zu". 
Dyrkas av både män och kvinnor. 

Kina 


567 


Köksguden. "Si-mins". Ett annat ala^ av 
köksguden, till utseendet olika nr. 564 
men i övrigt lika den. 

Kina 


568 


Dödsrikets konunfj. "Tona-ioh". 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 - 199 - 

1907.21. , 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^21. 
569 


"Sons-tsi-lians-lians", förrkas av kyin^. 
norna,. Tros kimna välsigna familjen 
med söner, 

Kina 


570 


Himlens härskare. "U-HuanÄ", Anses vara 


alltings regent. 
Kina 


571 


Rikedomens mid. "Tsdi-Shen". Dyrkas av 
alla. 

Kina 
Musikinstrument 572 - 601. 


572 


"Pau-lo". Användes av spåmän för att 
annonsera sin ankomst. 

|Cina 
. 


575 


"Kih-tsi". Användes av buddistiska och 
taoistiska präster vid själamässor och 
vid besök i hemmen för att ge tillkän- 
na att de komma dit och vilja ha pengai 

Kina 


1 CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 200 - 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21:. 

574 


"Hsienloh", BegaÄnas av dem. som så om- 
kring, för att sälja tråd, nålar o.s.v, 

Kina 


/ 
575 


Gon/»p;on^. "Pans-lo". Liten. Användes 
tillsammans med andra musikinstrument 
vid högtidliga tillfällen. 

Kina 


576 


Gonggpng;. "Ma-lo". Slindre. Användes 
tillsammans med andra musikinstrument 
vid högtidliga tillf ällen. Den slås an 
med en kort träklubba, 

Kina 


577 


Cymbaler. "Siao-Da". Mindre kinesisk. 
Användes tillsammans med andra instru- 
ment, 

Kina 


578 


Gonssong. "Peh-lo". Mindre. Användes 
tillsammans med andra musikinstrument. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 4407 8 68 - 201 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21, 


579 


GouRRona, "Lo". Användes vid alla till- 
fällen då man vill sammankalla folk, - 
samt i musiklag. Den slås an med en 
rund trä- eller tygklubba, 

Kina 
580 


Cymbaler, "Pa-Do", Användes tillsammans 
med andra musikinstrument. 

Kina 
581 


Trumma, "Pan-ku", Användes vid teater- 
föreställningar. Den slås ån med två 
fina bambupinnar, 

Kina 
•-- ■ 
582 


Trumma, "Sao-ku", Användes av s.vbehörs- 
handlare för att annonsera sin ankomst 

Kina 


t 


583 


Musikinstrument, SDelninaen verkställes 
genom sugning och genom att med fingret 
tillsluta det hål, vars tpn man önskar 
Endast ett fåtal kunna spela på detsam- 
ma, 

Kina 


t 

CAHL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 202 - 

1907,21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
• Anm. 


- 


1907,21. 
584 a 


Trumma. "Ku". Användes av nattvakten 
samt vid många tillfällen då prästerna 
läsa böner i templet. 

Kina 


584 b 


Trumpinne, 

Kina 


585: 


Trätrumma. "Men^-ii". Kinesisk, Använ- 
des av buddapräster vid böneläsning. 

Kina 


. 
586 


Klarinett. "La-Pah". Användes vid bröl- 
lop och begravningar. Den är till ton- 
en feminin. 

' Kina 
. 


587 


Klarinett. Till tonen maskulin. 
Kina 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 - 205 - Gen. kat, nr Inv. nr 1907*21 , Anm. 1907i21i 
588 589 590 591 592 593 Hör till nr. 586 - 587. Kina flöit. Kina Flöjt. Flö.1t . Kina Hör till föregående? Kina Trumpet . Lång, Kina CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 204 « 

1907,21 . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21.^ 
594 


Musikinstrument. 

Kim 


595 


Guitarr.. " San-hsien" . De små vidhänsan- 
de benflisorna användes för att slå an 
strängarna med. 

Kina 


596 


Manins trument.* "Ueh-k'inK". Användes 
när som helst och av vem som helst» 
som vill ha roligt en liten stundi 

Kina 


597 


Guitarr. ••P'i-D'a". De små benf lisorna 
användes att slå an strängarna med. 

Kina 


598 


Harpa. "Ts'ih-hBien-k'ing". Med sju 
strängar. Denna användes vid glädjehög- 
tider i rike mans hus. 

^ina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 205 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,. 21. 
599 


"Pan" . BeRa«naB under teaterföreställ- 
ningar att slå med medan musiken spel- 
ar, 

Kina 


600 


Klocka. "Kine-ho-King-shui". Användes i 
templen för att påkalla gudames upp- 
märksamhet. 

Kina 


601 


Klocka. "King". Användes i templen för 
att kalla gudarne till uppmärksamhet 
vid rökelsebränning. 

Kina 


602 


Rökelse. 

Kina 


605 


Biirk. Begagnas att sätta rökelse i. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 - 206 

1907.21, 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.21, 

604 


Amulett, "Hu-hsionfi-king" . Bäres av de 
nygifta för att hålla de onda andarna 
på avstånd, som tros plåga dem med 
blodflöde. 

Kina 


605 


Amulett. "Hea-tsi". Bäres av små barn 
för att skydda dem mot onda andar.' 

iCina 


606 


Amiilett. .imf. 07.21.605. 


607 


Amulett. .Imf. 07.21.605. 

Kina 


608 


/^mulett. .imf. 07.21.605. 

Kina 

■ 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 4407 8 68 - 207 - 

1907,21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm.'' 
1907,21. 
609 


Lås, "Chang^ming-fu-kuei-BO". Bäres om- 
kring halsen av små barn för att d© 
skola få lycka och långt liv. 

Kina 


610 


"Tsien-tsi".. Att skrämma bort andar med, 
Uppställes över hemmets ytterdörr. 

^ina 


» 
611 


SDeeel, "JCin-tsi". Användes över ytter- 
dörren för att driva bort andame. 

Kina 
> 


612 


Bräde. "Hu-ten-p 'ai" . Med ti^erhuvud. 
"Pah^kna". Att fördriva de onda andar- 
nes inflytande. 

Kina 


613 


L.ius. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 i- 208 - 1907^21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
614 


L.1us. 

Kina 


615 


Kina 


616 


Papperspengar . 

I^ina 


617 


"Lien-hua-lao". BeÄaÄnas av tifi«are och 
historieberättare, samt att skramla 
med vid teaterföreställningar. 

Kina 


618 


Ande tavla. 

Kina 


619 


Ande tavla. 

Kina 

CARL SVAfjaERG AB. VAxJÖ 4407 8 68 - 209 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21, 
620 


Gubbe. "Pon«-ren", Användes som skylt av 
kinesiska läkare. Målarna sitta på de 
platser, som det går att sticka hål på 
Sticker "doktorn" på annat ställe är 
det fara för livet. (Vad är meningen?) 

Kina 


) 
621 


Mössa, "Ho-sanfi-mao-tsi". Bäres av en 
del pojkar mellan 1-10 år. Det anses 
medföra lycka och långt liv att bära 
denna mössa. 

Kina 


622 

■ 


ÖronlaDcar. "Ri-lonÄ". Till föresående? 

Kina 


623 


Rullar av sötsaker, "Shuans-ma-DinÄ". 
Brännes vid de dödas begravning liksom 
övriga pappers saker för den dödes bruk, 

|Cina 


624 


Ett träd. "Iao-ts'ien-shu". Härifrån 
kunna de döda skaka ned pengar efter 
behov. 

Kina 

CARL SVANBERG AO, VAXJO 4407 8 68 - 210 - 

1907,21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
625 


Ett hus. "Ling-uh". Pör s.iälen att bo i 
efter dödené Bräimee vid den dödes be- 
gravning , och antages bli ett riktigt 
hus i den andra världen, 

Kina 
' 


626 


Berg av ffuldé "Kin-shan", Föreställer 
ett berg av guld^ där de döda få gå 
och ta efter behov, 

Kina 


627 


Bärstol, 

Kina 


62a 


Hör ihop med nr, 623. 
Kina 


629 


Hör ihop med nr, 623, 
Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 Gen. kat. nr -211 - Inv. nr 1907.21. Anm. 190X.2r, 
630 631 632 633 634 635 Hör ihop med nr, 623. Hör ihop med nr. 623. Kina Lykta . "Teng-long". Begagnas på resor 
av mandariner. £n soldat går framför 
mandarinens bärstol och här en lykta. Kina Lykta . jmf. 07.21.632. Kina Papperslykta . Kina Papperslykta . MSä CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 ( -212- 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1 907.21 > 
636 


Papperslykta, 

Kiiia 


637 


Bärstol för brud. Ständerna uttåypcas och 


^' 


dörren upplyftes när bruden skall sti- 
ga in. 

Kina 


638 


"Hsi-p 'an" . Bäres framför brudstolen, 

^ina 


639 


Lykta* Bäres framför brudstolen. 


' 


^ina 


640 


Lykta, .1mf. 07.21. 639. 

Kina 


641 


Lykta. .1mf. 07*21.639, 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 213 - 1907 o 21* Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907é21. 
642 643 644 

A- 645 

A- 646 jmf* 07»21é639* Kina Glrlanger . Kina Brudens huvud» armaz» och ben^ Kina lens huvud» Kina Presentask - "Ka^i->ho-siao" . Vid förlov- 
ning är det brukligt att giva presen- 
ter ^ Dessa nedläggas i en ask, som 
även lämnas till den blivande bruden 
av "mei-ren" medelmän, M denna ask 
öppnas finns även dessa "flickor" där. 
De ställs sedan ovanpå asken. Kina CARL SVANBERG AB, VAXJD 4407 8 68 - 214 1907 »21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907c-21, 
647 


Presentask. .iiaf, 07.21.646, 

Kina 


648 


PaTJT>ersT>enÄar. 

Mas 


649 


Papper. 

Kina 


650 


Huvudkudde. "Ghen-te'o"; Av bambu. Aii- 
vändes endast under den heta tiden; 

Kina 


651 


Huvudkudde; 

Kina 


652 


Docka; 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 215 - 

1907.2T. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
653 


Docka. - 


654 


• Docka, 

Kina 


655 


Docka. 

Kina 


656 


Papper» 

Kina 


657 


Små pappersrullar. 

Kina 


658 


Fot av kvinna. Låg tillsammans med 
brudens nr. 644. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 - 216 - t9Ö7.21, Gen. kat. nr " 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21i 
659 


MöBsai 

Kina 


. 
660 


Prov T)å bomull. 

Kina 


661 


Prov på bomull. 

Kina 


662 


Kokonger av silke slarven. 

Kina 


663 


Målad trätavla. 

Kina 


664 


"Tslen-tsi-tsch-tsi". Befiagnas till att 
stansa hål i pappen, som brännes för 
förfäderna, gudarna och andarna, 

i^ina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 2 17 - Gen. kat. nr Inv. nr 1907,21 Anm. 1907, 21« 
665 666 667 668 669 670 3raf. 07.21,664. Treudd. mn ? SUvlt ? SKvlt ? MKlt? Kim. Kina Kin< Kina Kina CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 218 1907,21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907é2n 
671 


Slcylt. 


Kina 


672 


Skylt. 


Kina 


■ 
675 


Skylt. 


Kina 


674 


Skylt. 


Kina 


675 


Skylt. 


Kina 


676 


Skylt. 


Kina 

CARU SVANBERG AB, ViXJO 4407 8 68 - 219 - 

1907,21 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
■ Anm. 
1907,21 . 
677 


Skylt, 

Kina 


678 


Parliet siftämne. "Hons-fan". 

Kina 

Kinesiska läkare instrument. 
. 679 - 694. 


679 


Instrument. "Nien-tsi". Användes till 
att draga ut var ur större toölder, 

Kina 


680 


Lansett. "Siao-kien-tao". Liten, att 
öppna små bölder med. 

Kina 


681 


Instrument. "Kes-tao". "Nioh-tao-kin" . 
Användes till att ta fram förstörda 
s^nor med och skära av dem. 

Kina 

CAHL SVANBERG AB. VAXJÖ 4407 8 68 220 ^ Gen. kat. nr Inv. nr 1907«21 Anm. 1907.21,. 
682 683 684 685 686 687 Instrument é jmf , 07 ,21 > 68 1 , Kina Kniv . "Slao^fcoh^tao" , Användes att öpp- 
na bölder me di, glna Kniv . jmf. 07.21.683o Kina Kniv . "Sin-kioh-tao", Användes att skä- 
ra bort tjock hud på fötterna med. Kina Kniv . "Siao-koh-tao". Användes att öpp- 
na bölder med. Kina Kniv . jmf. 07.21.686. Kina CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 221 

1907,21, 


Gen. kat. nr 


Inv.nr 
Anm, 
1907,21. 

688 


Instrument. "Kna-kuh-tao'?. Användes att 
skrapa ben rena med* 

Kina 


689 


Nål. "Chui-chen", "Piao-cheu", Användes 
att öppna hårda bölder med, 

Kina 
' 


690 


Wål. jmf. 07.21.689.. 

Kina 


. 
691 


Lanaett. "Ua-tao". Användes till att 
föra in, i bölder och skära loss ont 
kött med. 

Kina 


692 


Tandtång. "Hien-tsi" . Användes att dra- 
ga ut lossnade tänder med. 

Kina 

CARL SVAN8ERG AB, VAXJO 4407 8 68 - 222 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21, 
693 


Tång. "Siao-nlen-^tsi". användes till 


i 


att draga ut slamsor ur sår ooh bölder 


». 


Kina 


694 


Fodral till bestick. 

Kina 


695 


Skarnrättarkniv. "Tao-tsi". Användes 
också att slakta djur med. 
Kina 


696 


Skarp rät tarkniv. Av annan form. 
^ina 


697 


Pil. "Tsien". 

Kina 


698 


Pil. "Tsien". 

Sim 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 -223 - 19.07.21 Gen. kat. nr 


Ihv. nr 
Anm. 
1907.. 21. 


. 699 


Pil. "T si en". ■ 


Kina 


700 


Pil. "T si en". 


Kina 


701 


Pil. "Tsien". 


Kina 


702 


Pil. "Tsien"» 


. Kina 

■ 


705. 


Tuniskyddare, 
Kina 


704 


Tumskyddare. ' 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 224 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
■ 


705 


Bå^e. 


Kina 


706 


Hillebardsoets. 


Kina 


• 
707 


HillebardsDets. 


Kina 


708 


Båtmodell. 


Kina 


* 


■ 


709 


Båtmodeli. 


Kina 


710 


Båtraodell. 


Kina CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 - 225 1907.21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21 o 
711 


Nät. 

Kina 


712 


Fiskm.1ärde. "U-lu". Modell. Originalet 
är 2 1/3 fot långt och omkring 2 fot i 
genomskärning. 

Kina 


713 


Redskap. "Chao". Användes att fånga fis] 
med på grunt vatten. Det kastas över 
fisken, som sedan fångas med händerna. 
Modell. 

Kina 


C 
7U 


Redskap. Äv något olika typ. 

Kina 


715 


Fiskm.1ärde. "Kd-tan«-tu-tsi". Modell. 
Originalstorlek ungefär 1 m. i längd. 

Kina 

CARL SVANBERG AS. VAXJÖ 4407 8 68 - 226 - 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


' 1 ' 


1907.21. 
716 


KorÄ. "ChuahÄ-ii-lu". Användes till att 
lägga fångad fisk i. Original storlek 
c sa 3 fot hög. Modell. 

Kina 


! ■ 
717 


Håv. Modell. 

Kina 


718 


M.iärde. Modell. 

Kina 


719 


M,^ärde. Modell. 

Kina 
, 


720 


Ifl^ärde. Modell. 
Kina 


721 


Lånare v. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 68 227 

1907.21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21, 
722 


Långrev. »»Kfah-tsi". Den lilla eräshyl- 
ean, som sitter på den lilla klykan, 
ätes sönder av fisken, och i detsamma 
spännes den ut och fisken fastnar. 

Kina 


723 


Bett till föregående. 

Kina 


724 


Häv ? 

Kina 


725 


L.luster. 

Kina 


726 


Korg. "Lo-kian^". Av bambu- Användes 
att bära säd, mjöl, ris o.s.v. i, 

Kina 


t 
727 


kor^. jmf. 07.21.726. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 4407 8 68 228- 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21, 
728 


Kors« »JLu-Ts 'al-hor-tsi" . Användes att 
ha saltade grönsaker 1, då man är på 
resa. 

Kina 


729 


KOT^, 3mf. 07.21.728 

Kina 


730 


Korg. "Po-tsi". Av bambu. Användes att 
ha äpplen, jordnötter o;s*v. i. 

Kina 
• 


731 


"Sao-tsi". Begagnas att hälla upp ris 
i. Finnes av olika storlekar. 

Kina 
i"' 


732 


Korg. 

Kina 


733 


Korg. 

Kina ' 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 4407 8 ■ - 229 - Gen. kat. nr 1907.21 Inv. nr Anm. 1907*21. 
734 735 736 737 738 739 KoTi Kina Korg. Kina Korgfat . "Po-tsi". Att ha mjöl och div- 
erse matvaror i. Gjord av pilträds- 
kvistar. Kina Korgfat . jmf. 07.21.736. Kina Korgfat . jmf. 07.21.736. Kina Såll. "Sai-tsi". Finare. Kina CARC SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 230 

1907é2li 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
■ 

Anm. 
1907.21, 
740 


Såll. Grövre. 

Kina 


741 


''P'u-ii0n". Användes att medelst ett 
ok bära jord i , 


■ 


Kina 


742 


"P'u-iien". Mf. 07.21.741.- 

Kina 


743 


Kors. "K'uai-tsi-lu". Att ha matninnar : 

Kina 


■ a 
744 


Kors. "Pa-lu"o Av säleerenar. f modell). 

Kina 


745 


SoDskyffel. »Ps'o-ki". 

• 

Kina 

CARi. SVANBEWG AB, VAXJO 7451 4 69 - 231 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21.. 
746 


Durkslae. "Sao-ki". Av bambu. Användes 
att taga upp kokt ris med ur grytan. 

Kina 


747 


Mtkors. "Uana-ian-tsi" . Av bambu. An- 
vändes på resor att ha kärl och mat i. 


1 


Kina 


748 


Skrin. "Mieh-rians-tsi". Av bambu. An- 
vändes att ha mat i på resor. 
Vanlig storlek. 
Höjd 2 fot. 
Bredd 1 fot 7 tum. 
Kina 


749 


Skinnskrin. "P'i-sianä:-tsi". Användes 
på, resor, . , 
Kina 


750 


Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 232 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 


■ 


751 


Piskkvast. "Shuah-ehii" . Av bambu. 

Kina 


752 


Diskkvast. 

Kina 


753 


Kvast, "fiao-chii". Av ett sades sias. 

Kina 


■ ■" ' 
754 


Kvast. "T'iao-chii». Av vass. 

Kina 


755 


Kvast. jmf. 07.21,754. 

p:ina 


756 


Klisterpensel. "tsona-shna". Av Balm- 
bast. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 233 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907t21 , 
' 
757 


Pensel» 

Kina 


758 


Knäfallsmatta. "Pai-tien". G.iord av 
rishalm. 

Kina 


759 


Bilatta. 
Kina 


760 


Sovmatta. "Ta~mieh-sih-tsi". G.iord av 
fint bambu. 

Kina 


761 


Sovmatta. "Pa-mieh-sih-tsi". Pör full- 
vuxna personer. Denna är gjord av fint 
bambu. Användes till sovmatta den heta 
tidehp lägges även på huvudkudden, 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 234 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


• 


Anm. 
1907.21. 
762 


Sovmatta. "Siao-mieh-Bih-tsi". För 
barn. Användes den heta tiden. 

Kina 


763 


Sovmatta. "Su-sih-tsi". Modell. Av vass 
Användes den heta tiden. Originalet: 
Längd 6 fot. 
Bredd 4 fot. 

Kina 


> 
764 


Lina av bambu. Användes som draelina 
för båtar, 

Schasi 
K1na 


765 


Hamptåfi, "Ma-shens". Användes att hissa 
seglet med på större båtar. 

Kina 


766 


Bambulina. Användes som draalina för 
större båtar, då strömmen i floderna 
ej är alltför stor. 

Schasi 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 235 1907.21 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907,21, 
767 768 769 770 771 Bambullna » Använde s del s vid förtöjning 
dels som draglina för större båtar, 
då de dragas uppför de starka strömmar- 
na i Yangtsikianf loden. Kina Skepp 8 tåg. "Mieh-k'ien". Åv bambu,' Kina Rep. "Ma-sheng-tsi". Gjort av finare 
hampa. Kina Rep . '•T8'ao-sheng-tsi". Förfärdigat av 
gräs, som växer på bergen i provinsen 
Schensi. Schensi 
Kina Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 236 Gen. kat. nr Inv. nr 1907*21 Anm. 1907;r2ii 
772 773 774 775 776 Rep .^ "Tsohg-sheng-tsi"é Gjord av sol- 
fjäderpalméns fibreri Kina Hampa; Av fin sort; (Ma) é Kina Band; Av bambu; Kina Band; i'ört8.ining8- och ankarlina- é Användes 
huvudsakligen av båtar från provinsen 
Sichnam Gjord i Schasi. Schasi 

Hupeh 

Kina CAffl. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 237 - ,. 


1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21, 

777 
778 


: 


779 


SkeDDstal.ia. "Li-oins". 

Kina 


780 


SkepDstal.1a. Mindre. 

Kina 


781 


"Kia-pan", Beeafinas att bära med. Det 
som skall bäras lägges inuti. 

Kina 


782 


"Kia-Dan". .imf. 07.21.781* 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 258 - 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907,21, 


( 


783 


Modell. Av nr. 781-782. 

Kina 


784 


Modell. .imfé 07.21.783. 

Kina 


785 


■ 


786 


Bomullsbuske. 

Kina 
' 


787 


Bomull • 

Kina 

■ 


788 


Bomull . 

Kina 


"_- CARL SVANBERG AB, VAXJS 7451 4 69 - 239 - 1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21. 
789 


His. 


KJna 


790 


' •. i , . ' 


■<■ i\ 
' 


791 


■ 
792 


793 


Sockerrör. 


Kina 


794 


Sockerrör. G.iort av 
Siang Yong. 


vetemjöl från 

Siane: Yong 
Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJD 7451 4 69 - 240 - 1907;21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.,2n 
795 


Sockerrör. .imf. 07.21.794. 

SianÄ Yonfi 
Kina 


796 


Sockerrör, ö.iort av vetem,iöl från 
Huangchow. 

Huangchow 
Kina 


797 


Sockerrör. .1mf. 07.21.796. 
■ 

HuanKchow 
Kina 


798 


Bambuskott. "TonK-senfi". Grävs upp på 
hösten. 

Kina 
- 


799 


Bambuskott. "Sene-tsi". Att äta. Om 
våren hämtas dessa och torkas. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJfl 7451 4 69 - 241 - 1907 ,.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21. 
800 


Fär^, Att färga blått med, 

Hupeh 
Kina 


801 


Porslinsask. Innehåller röd färe. 

Kina 


802 


■ 

Fär«. Att färaa rött med. 

Huan^ 
ffina 


803 


Fär^. Att farsa srönt med. 

Sichuan 
Kina 


804 


Brännvin. 

Kina , 


805 


Brännvin. 

Kina 

CARL SVAMBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 242 - 1907.21. 


Gen. kat. nr. 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21. 


806 


Brännvin é 


Kina 


807 


Brännvin. 


Kina 


808 


Brännvin. 


Kina 


809 


Brännvin. 


Kina 
-.' 


810 


Brännvin. 

• • 


Kina 


811 


kPR inlagda i kalk. 
gömmas i åratal. 


"P'ih-tan". Kunna 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 7451 4 69 - 245 1907.21 Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.21.. 
812 ' 


' ■ ' 


813 
814 


Kavle, "Mien-kuen" , Begagnas vid bak- 
ning av Bötsaker* 

Kina 


815 


Kavle. "Mien-kuen". Att göra tunna 
degBkivor med. 
Kina 


816 


Stryk.1ärnc "Lo-tieh". 

Kina 


817 CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 244 - 

t907^21é 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
19074.21 é 
ais 


)^kaka^v,^ Anvind©® endast, till att 
skära kött och mjuka födoäianea. Smidd 
och köpt i Kineohow ©tad, Kineohovj- 
kaivar ha naian om sig och ©xporteras 
Vida omkring, 

Kin©ohow - 


819 


Rökskniv. Användes som fHr&såenå& och 
till att hugga sönder b©aj vartill 
den tjookar® delea viå skaftet är av~ 
©edå, ©®nna kniv aavändee mest därför 
att 4en tjänar två ändamål. 

Kineohow 

Hupeh 

Kina 


820 


"Shui-tsi". Besaenas att söm alla ala^^ 
flätverk m©d såsom korgar, såil etc. 

Kina 


3 
821 


Hamnare. "Kiomi-ch^uin. Ett alaffa ham- 
mar© att elå boöiull sed. 

Kina 
■ cafh. svanbe 


BGAB,V»XJO 7451 4 69 - 245 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^21. 
822 


Brodersax. "Siao-tsien-tsi". Kvinnorna 
använda den öekså att klippa naglarna 
på tårna med. ' 

^inå- 


823 


Brodersax. "Siao-tsien-tsi". 
jmf. 07.21.822. 

Kina 


824 


Sax. "Ta-tsien»tsi"« Vanlig, 

Kina 


825 


Beaeman. Stor. 
Kina 


826 


Bessman. fiHindre. 

Kina 


827 


Råttfälla. "Lao-shii-lons" . 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 246 - 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


o 


Anm. 
1907.21. 
828 


öskar i "TB''o-piao'*. Användes, av båtmän. 

Kina 


829 


VattenskOBai "Shui-i>'iao". 

Kina 


830 


Verktyg. Att aöra smällare medi 

Kina 


831 


Verktyg. .1mf. 07.21.830. 

Kina 


832 


Verktyg. .imfi 07.21.830. 

Kina 


833 


Verktyg. jmf. 07. 21.830;; 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 -. 247 « Gen. kat. nr Inv. nr 1907.21 Anm. 1907.21, 
834 835 836 837 838 839 Verktyg. Jmf. 07.21.830. Kina Verktyfi^ . jmf, 07.21.830. Kina Verktyg . jmf. 07.21.830. Kina Verktyg . ;jmf. 07,21.830. Kina Verktyg . jmf. 07.21.830. Kina "T^ung-pien" . Begagnas ibland vid slags- 
mål ibland vid gatteater. Kina CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 7451 4 69 - 248 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21, 
840 


Siict. "Sai-lo". 
Sfina 


841 


Piska* "Pien-tsi". Mandarinernas tjäna- 
re använda denna att driva undan fol- 
ket och hålla folket i styr vid stora 
folkskockningar, 

Kina 


842 


"Kao-tsi"é Begagnas att vrida hop 
gräshränsle med. 
Kina 


843 


Klosett, 

Kina 


844 
845 


• 

CARt. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 -249 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
846 


Kniv, "Ki 'eh-Dien-tao" . Denna kniv be- 
gagnas att skära av tomma smällare på 
mitten samt att skära papper jämnt i 
kanterna. 

Kina 


847 


Kniv. "Ki^eh-tsi-tao". Användes att 

skära tjocka pappersbuntar jämna i kan- 
terna med. 

Kina 


848 


■ 


849 
850 


• 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 ^ 25Ö - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
851 


BerKkristall. "Shui-kin-^shih", Användes 
till glasögon, koppar> flaskor etc, 

Kina 
. 


852 


"Tao-tsien-tone:". Befiafinas vid «atteatei 
samt av tiggare, som gå omkring och 
sjunga och av historieherättare, som 
gå omkring, mest sommartid och sjunga, 

Kina 


> ' ■ 
853 


Hör till "Ning pai", 

Kina 

■ 


854 


"Shanken". Att hän^a upp dörrförhänge 
med. 

•■■■■.■■"■- Kina 


855 

A- 


Metallarbetares verktyi^slåda. 


Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 7451 4 69 - 251 Gen. kat. nr Inv. nr 1907 i 21^ Anm. 1907.21^ 
856 

A- 857 858 859 

A- 860 

A- 861 Städ . Kina jfammare. Kina Skomakares verktygslåda . Kina Vävares verktygslåda . Kina Bandvävstol. Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJB 7451 4 69 - 252 - 1907.21 Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1907.21, 
862 


Garnvinda. 

Kina 


863 


Garnyinda. 

Kina 


864 
865 


Bambusticka. "Ch'eo-tsi". Användes vid 
lossning av båtar eller bärning av 
saker som intyg på hur många bördor 


. 


som burits. Stickan avlämnas med bördan 


* 


Kina 


866 


Bambusticka. "Gh'eo-tsi". 
jmf. 07.21.865. 

Kina 
• 


867 


Bambustickai •^Ch'eo-tsi". 
jmf, 07.21.865. 

Kina CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 253 - 1907o21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 

868 


Bambusticka. "Ch'eo-tsi". 
jmf. 07.21.865. 

Kina 


869 


Bambus ticka. '♦Ch'eo-tsi". 
jmf, 07.21.865. 

Kina 


870 


Kniv. "Chi-tai-tao". En kniv av trä att 
väva band på. 

Kina 


871 


Kniv. "Chi-tai^tsi-tao". Av järn att 
väva band på. 

Kina 


872 


"Meh-tuh" . Be^a^naa av snickare att slå 
ränder på bräder, som skola kantas. 

Kina 
- 

CARL SVANBERG AB, VAXJD 7451 4 69 - 254 - 1907,21,, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190t*2n 


873 


Pil,. .''- ■• ..*' 


Kina 


874 


Borr, 


Kina 
■ 


875 


Hyvel. "Pao-tsi". 


Användes av snickare. 
Kina 


876 


Borr. Stor. 


Kina 


877 


Så^. "Kii^tsi", 


Kina 

. ■ 


878 


Såg. Stor. 


Kina 

CARt SVANBERG AB. VAXJB 7451 4 69 -255 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
< Anm. 
1 907,21 . 
879 


Yxa. 

Kina 


c 
880 


HuÄfi.1ärn. "Chatsi". (Snickare). 

K^na 


881 


Hammare, "Tinfi-tsiit". Begagnas både till 
att slå i och dra ut spiken, 

Kina 
. 


882 


»♦K'iah-ma". Begagnas då man hyvlar. 
Slås ned i ett bräde. Träbiten, som 
skall hyvlas sättes emellan, 

Kina 


883 


Borr. "Tsantsi". Begagnas av snickare. 

Kina 


884 


Vinkel. "Tsi" 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 444 9 70' - 256 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 


S tenhuff^areverkty^ , 
885 - 889. 


885 


HuÄS.iärn. "Tsoh-tsi". 

Kina 


886 


HuKÄJärn» "Tsoh-tsi" . 

1 ■ ' ' ,-'■'' 

Kina 


887 


Hugg.iärn. "Tsan-tsi". 

^ Kina 
., 


888 


Hammare , 

Kina 


889 


Hammare. "Ts^ui-tsi". 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 257 »r 1907.21. Gen. kat. nr Inv. nr Annn. 1907.21 
890 891 892 893 894 895 Mått. "Ch'ih~t3'uen". Användes endast 
av skräddare. Kina Skräddare sax. "Tsien-tsi". Kina Eldtånp . Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 258 - 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
896 


^ 


897 


Murares verktyg. 

Kina 


898 


Harv, 

iClna 


899 


Vattenuppfordrin^sverk. "Shui-chae". 


Modell. Användes vid bevattning av 
risfälten. Originalet är 7 ä 8 fot 
långt och pumpbrickoma äro 5 tum i 
kvadrat. De båda dragés med händerna 
då vevstakarna användas och trampas 
med fötterna diå korsarmarna på driv- 
hJTilet använiäs. 
Kina 


900 


Kratta. 

Kina 

CAfH. SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69 ~ 259 - Gen. kat. nr 1907.21. Anm. 1907.21. 
901 902 903 904 905 906 Kratta» Spade . PlOSi Åkerbruksredskap . Kina Kina Kina Kina Kina Skära . " Lien- tao". Begagnas att slå gräs 
med och hugga ned buskar för bränsle. Kina CAF«. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 260 i 

1907.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
. Anm. 


i 


1907,21. 
907 


Skära. "Lien-tsi". Denna skära begaÄnas 
att avmeja vete, ris etc. 

Kina 


908 


funna, 

Kina 
■' 


909 


"Jang-ma", Befia^nas att sitta på då. man 
tager upp risplantor för att göra i 
ordning och sätta på risfälten. 

Kina 


910 


Ok. 

Kina 


911 


Piska. 

Kina 


912 


Räfsa. 

' Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 " 261, - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 


913 


Dra/iok. 


Kina 


914 


■• • ■> 


': 


915 
916 

917 
918 


Bomull srensare . 
Sla^a. 


Kina ' 
Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 262 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21;. 
919 


Stråke^ "Kiung". Användes att piska udd 
bomull med. Träklubban användes att 
slå an strängen med och bambustiokan 
bindes fast på ryggen, om snöret tages 
Över axeln samt hakas fast i stråkbågen 
då den användes. 

Kina 


920 


Bandstäil. "Pien lonfi". Användes då man 
skall fläta band. 
Kina 


921 


Lyktställ. 

Kina 


922 


Lyktställ. 

Kina 
- 


923 


Vävstol. 

Kina 

CABC SVANBERG AB, VAXJO 7451 ■ 4 69 - 263 1907. '21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907e21. 


924 


Altare, med tillbehör. 


■■ Kina 


925 


Leksak. 


Kina 


- 
926 


Leksak. 


Kina 


927 


Leksak. 


Eina 


. 
928 


Leksak. 


Kina 


929 


Mössa. . 


Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 264 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907*21, 
930 


BtendarinknaDC . 


(ofullständig) 


931 


fiSandarinknaisD . 


(ofulistäaöig) 

Kina 

1 ' ' ■ . 


932 


MandarinknaDD . 


(ofulletäadig) 

Kina 


933 


934 
• 
c 


935 


• 


1 • 

CARL SVANBERG AS. VÄXJÖ 7451 4 69 - 265 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21;. 
936 


937 


938 


939 


- 
940 


Plotthus. "Pene-tsi". 
Originalet: 
Höjd omkring 5 fot. 
Längd 10 fot. 
Bredd 10 fot. 


Modell. 
Kina 


941 


Huamodell, 


Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJt» 7451 4 69 o Ät: 

1907«21« 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907^2 1^ 
942 


Div, småsaker. 

Kina 


943 


Mössor. Div. 2 söndriga och ofullborda- 
de «- 

^ina 


944 


Ask. Rund, av papp. 

Kina 


945 


■ 
Mynt, Moderna kinesiska. Av koppar. 
■ 


a 

- 


Inskription på ena sidan "Ta Ch'ing 
T 'ung Pi" (med kinesisk karaktär) 
omkring instämplade tecknet 

samt datumbeteckningen 

Ping Wu = A.D. 1906 
och med mahchuskrift Pa-ta-rang-a 
Toro-i A-niai Wei-le-he, "tillverkad 
under Kuang Hsxi's regeringstid". På 
andra sidan i mitten en drake, upptill 
kin, inskr, Kuang HsU Nien Tsao, ned- 
till "Tai Ghing-Ti-Kuo Gopper Goin", 
Värde 20 cash. 
Diam, 3.3 cm. 

Kina 

CARL SVANBERG fcB, VÄXJÖ 7451 4 69 - 267 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907,21,. 
945 


Mynt, Moderna, kinesiska. Av koDDar. 
' 


b 


25 st. Samma inskriptioner etc. som 
föreg, nr. Värde 10 cash. 
Diam, 2,7 cm», 

Kina 


945 


- 

Mynt, Moderna kinesiska. Av koppar. 


c 


35 Bt. Samma inskriptioner etc. som 
föreg. nr. Värde 5 cash, 
Piam, 2,3 cm, 

Kina 

■ / 


945 


MLvnt. Moderna kinesiska. Av koDuar. 
^ 


d 


c:a 300 st. Inskription på ena sidan 
Hu Pei Sheng Tsao - I Wen (Kin.kar.) 
i mitten Kuang Hsu YUan Pao (Kin.kor.) 
På den andra sidan: i mitten en drake 
samt inskriptionen Hu Peh Province - 
One cash. Värde 1 cash. 
Diam. 1*5 cm. 

Kina 


946 


Gudabild. Av trä. 

Kina ' 

CAFH. SVANBERG AB, VAXJO 7451 4 69 - 268 - 1907.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1907.21. 
947 


GudaJaild. Åv trä. 

Kina 


948 


Hållare. Pör rökelse stickor. 

Kina 


949 


Hållare. Pör rökelsestickor. 

Kina 


950 


Hållare. (?) 

Kina 


951 


lykta. Sönderslagen. 

Kina 


952 


Cigarrfodral med cigarrer. 

Kina 

CARL SVANSERG AB. VAXJO 7451 4 69 - 269 - 1907.21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 


<* 


Anm. 
1907.21,. 


. 


953 


Lnusé (2 st.) 

Kina 
■■ 


954 


Revolver europ. (?). Not. Knappast. 

Kina 

KemMKmitMtiama 


955 


K.iol. .Broderad, 

Kina 


956 


Pipor .(?) 3 föremål av rött sias. Hot, 
Avföres. Totalt krossade. 

Kina 


957 


C.vmbaler. 1 par. 
Kina 


958 


Mössa. Utgår, förstörd av mögel. 

Kina 


■> CAfM- SVANBEBC AB, VAXJO 7451 4 69 - 270 - 1907.21 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1907,21,, 
959 Fisk .- AV bränd lera (För rökelse stickord) Kina Dessutom finnes en korg med utgallrade 
föremål , CARL SVANBERG AB. VAXJO 7451 4 69